Program počas Veľkej noci

Pozývame Vás prežiť sviatky PASCHY s našou farnosťou v zjednotení s Kristom aj tým, že počas veľkonočných sviatkov prídeme s láskou do chrámu.

Ikona vzkriesenia

Veľký štvrtok 17.00 Strasti Ježiša Krista
Veľký piatok 15.00 Večiereň s uložením plaščenice do hrobu
Veľká sobota 15.00 Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého
PASCHA 05.00 Utiereň vzkriesenia
09.00 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, posvätenie jedál
Svetlý pondelok 09.00 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho
*poklona pred plaščenicou bude v piatok do 20.00 a v sobotu od 09.00 do 20.00

Ekumenické stretnutie 2022

Kresťania rôznych cirkví sa v týždni od 17. do 25 januára stretávajú po celom svete na spoločných modlitbách a prosia o znovuzjednotenie. Aj my sa chceme zapojiť do modlitebnej reťaze za jednotu kresťanov.

Srdečne Vás pozývam na ekumenickú pobožnosť, ktorá sa uskutoční v utorok 25. januára 2022 o 17.00 hod, v Rímskokatolíckom kostole v Hranovnici. Vopred Vám ďakujem, že prijmete pozvanie k modlitbe. o.Miroslav

PRI ZÁCHRANE ĽUDSKÉHO ŽIVOTA NESMIEME ZABUDNÚŤ NA ZÁCHRANU DUŠE

8. január 2022 privítal výborným počasím nie len tatranských lyžiarov, ale aj vladyku Jána Babjaka SJ, kňazov, veriacich z Tatier a okolia i ostatných pozvaných hostí, ktorí vystúpili do Gréckokatolíckej kaplnky na Skalnatom plese, aby sa spolu modlili.
V homílii upriamil vladyka našu pozornosť na reálne pôsobenie zlého ducha vo svete. „Musíme pamätať na to, že existuje a útočí aj na nás. Veď aj Ježiša pokúšal. Odolať pokušeniam a zvíťaziť dokážeme jedine silným spojením s Ježišom v modlitbe, čítaním Božieho Slova a prijímaním Eucharistie. Ak predsa padneme, je potrebné priznať si chyby, s ľútosťou a pokorou ich vyznať vo sviatosti zmierenia a vďaka Božiemu milosrdenstvu posilnení kráčať ďalej a vydávať svedectvo živej viery,“ povedal.
V závere svätej liturgie vladyka požehnal nové automatizované externé defibrilátory a ikony Ježiša Krista, Bohorodičky a sviatku Premenenia Pána na hore Tábor. Ikony napísal a do kaplnky venoval Ing. Peter Homza. Ich inštalácia v kaplnke doplní liturgický priestor a umožní turistom, modliac sa pred ikonami, prežívať reálnu blízkosť Boha.
Po svätej liturgii boli tri život zachraňujúce defibrilátory odovzdané zástupcom lyžiarskych stredísk a horským záchranárom. Vladyka pripomenul, aby sme pri starostlivosti o svoje telesné zdravie nezabúdali aj na „zdravie nesmrteľnej duše“. Všetci prítomní sa zhodli na tom, že ich umiestnenie na Skalnatom Plese, Hrebienku a v Jasnej na južnej strane Chopka má veľký význam, ak zachránia čo i len jeden ľudský život. Snáď ich bude potrebovať čo najmenej turistov.

Filipovka 2021

Všetci si uvedomujeme, ako rýchlo sa míňajú posledné dni roka. O to bližšie sú pred nami sviatky Kristovho narodenia. Nepoľavujme v snahe „nedať sa prevalcovať ponukami sveta“. Pomôže nám aj krátka chvíľa zamyslenia nad Božím slovom, v ktorom vidíme zlatú niť Jeho Lásky k nám. Od vekov, trpezlivo a s jasnou víziou pripravuje záchranu človeka.

Odišiel vzácny človek

Spomeňme si v modlitbách na človeka, ktorého korene siahajú do našej farnosti Vernár.

S hlbokým zármutkom v srdci a s nádejou na Božie milosrdenstvo oznamujeme, že v utorok 24. februára 2021 v ranných hodinách náhle zosnul v Pánovi dlhoročný kantor farnosti Bratislava-Staré Mesto, prof. Daniel Škoviera vo veku 74 rokov. Jeho úmrtie nebolo spôsobené ochorením Covid-19. Pohrebné obrady sa budú konať vo štvrtok, 4. marca 2021 o 11:00 h v gréckokatolíckom Katedrálnom chráme Povýšenia svätého Kríža v Bratislave. Vzhľadom na platné epidemické opatrenia, ktoré obmedzujú počet účastníkov na pohreboch, sa odporúča účasť prostredníctvom online prenosu cez TV LOGOS (www.logos.tv/bratislava-live). Večná mu pamiatka!