Podporte našu službu poukázaním 2% zo zaplatenej dane

V minulom roku mnohí z vás poukázaním 2% zo zaplatenej dane pre Občianske združenie Tábor podporili našu pastoračnú činnosť pre gréckokatolíkov vo Vysokých Tatrách a vo farnosti Vernár. Podarilo sa nám napríklad zorganizovať koncert, vďaka ktorému sme podporili Dobrú novinu (misijné projekty v Afrike  630 €). Dali sme opraviť a renovovať chrámové liturgické rúcha (545 €) a pomohli sme aj k účasti veriacich na modlitbách v Krakove a v Ľutine.

Aj tento rok sa uchádzame o Vašu priazeň a podporu našej pastoračnej služby a duchovných aktivít. Okrem pastoračnej činnosti chceme pomôcť  aj pri obnove pôvodných chrámových lavíc vo Vernári, ktoré sú v havarijnom stave.

V mene všetkých prichádzajúcich turistov, slúžiacich dobrovoľníkov, veriacich farnosti a tiež v mene detí a mládeže našej farnosti ďakujeme každému darcovi. Nech Váš dobrý úmysel podporiť nás odplatí stonásobkom Nebeský otec a my svoju vďačnosť prejavíme svätou liturgiou obetovanou za našich darcov a podporovateľov. Ďakujeme!

o. Mgr. Miroslav Bartoš, protojerej
farár farnosti Vernár spravujúci jurisdikčné územie Vysoké Tatry,                                    predseda občianskeho združenia

Ten, kto si podáva daňové priznanie sám (do 31. marca 2019), môže poukázať 2% zo zaplatenej dane vpísaním údajov do tlačiva daňového priznania:

Údaje o prijímateľovi:
IČO Právna forma
42418968 Občianske združenie
Obchodné meno
Občianske združenie TÁBOR, Poprad
Sídlo
Ulica Číslo
Námestie sv. Egídia 62 / 30
PSČ Obec
058 01 Poprad

Ten, kto je zamestnanec, môže poukázať 2% zo zaplatenej dane nasledovne:

 • Požiadajte zamestnávateľa o vydanie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov.
 • Najneskôr do 30. apríla 2019 podajte na daňový úrad (podľa miesta trvalého bydliska):
  • Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (tlačivo si stiahnite tu)
  • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov (požiadajte z učtárne zamestnávateľa, podľa tohto vzoru)

 

Novoročný koncert

1. január 2019 vo Vernári obohatil Novoročný koncert známej speváčky ľudových piesní, pani Moniky Kandráčovej. Množstvo zvedavých divákov potešila nie len krásnym spevom vianočných kolied, ale aj osobnými spomienkami na prežívanie sviatkov Kristovho narodenia z detstva. Na husliach ju sprevádzal Patrik Kanuščák a na akordeóne Patrik Bača. Počas koncertu bolo cítiť nie len slávnostnú a pokojnú, ale aj silnú duchovnú atmosféru.  “Dobrá vôľa” prítomných sa ukázala v ich príspevku na dobrovoľné vstupné. Vyzbieralo sa  630 €, ktorými budú podporené misijné a charitatívne projekty  Dobrej noviny 2018  v Afrike.


Foto: Vladimír Alexa

Program počas vianočných sviatkov

Pozývame Vás prežiť sviatky Narodenia nášho Spasiteľa Ježiša Krista v Jeho blízkosti. Bohoslužobný poriadok v chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky vo Vernári nájdete v tabuľke nižšie.

Ikona Narodenia

dátum čas obrad
24.12. 14:00 večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého
20:00 veľké povečerie s litijou
25.12. 09:00 liturgia sv. Jána Zlatoústeho (prikázaný sviatok)
26.12. 09:00 liturgia sv. Jána Zlatoústeho (prikázaný sviatok)
12:00 posväcovanie domov
27.12. 17:00 liturgia sv. Jána Zlatoústeho
Ikona Bohozjavenia
01.01. 10:00 liturgia sv. Bazila Veľkého (prikázaný sviatok)
15:30 novoročný koncert – Monika Kandráčová
05.01. 17:00 večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého
06.01. 09:00 liturgia sv. Jána Zlatoústeho, Jordánske svätenie vody (prikázaný sviatok)

Mikulášsky dotyk

V liturgickom kalendári si počas roka každý deň spomíname na svätých, ktorých životný príbeh je jedinečný. Spomenúť si na svätého Mikuláša je niečo ešte výnimočnejšie. Prečo? Pretože to nebola iba spomienka, ale stretnutie s ním „LIVE“ – „naživo“.

Povzbudenie od neho samého malo tie správne „grády“:

 • mať radosť z toho, že patríme Kristovi, nám dáva odvahu zvelebovať ho slovom chvály „Aleluja“ pred všetkými…
 • sme vzácni ľudia a Boh sa teší, ak v našom živote rozvíjame dary, ktoré sme dostali…
 • v nebi je veľká radosť, ak sa vieme rozdeliť, hoci aj s drobnými skutkami lásky…
 • z maličkostí, ktoré darujeme, najviac zbohatneme

Toto sú iba niektoré z myšlienok, ktorými otec Mikuláš „naživo“ v nedeľu povzbudil nás všetkých – dospelých i deti.

Prišli sme na to, že takto sa ešte lepšie pripravíme na prijatie najväčšieho daru, ktorý nám cez vianočné sviatky ponúka sám Nebeský otec – betlehemské dieťa – Ježiša Krista, nášho Spasiteľa.


Foto: Vladimír Alexa

Časopis SLOVO

Vyhlásenie Rady hierarchov k časopisu SLOVO

Sláva Isusu Christu!

Drahí veriaci, v septembri tohto roka sme na Rade hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku potvrdili status časopisu Slovo, ktorý sa tak aj formálne stal oficiálnym časopisom celej Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Je teda i časopisom každej eparchie na Slovensku: Prešova, Košíc i Bratislavy, teda i každého z vás. Chceme vás poprosiť o súčinnosť s jeho zachovaním. Aj keď celkový počet odberateľov časopisu každý rok narastá, na svoje ďalšie fungovanie časopis potrebuje nielen terajších, ale i nových odberateľov. Radi by sme vám ho odporučili, je to naozaj doma i v zahraničí veľmi kladne hodnotené periodikum určené celej rodine od tých najmenších až po seniorov. Zároveň tých z vás, ktorí si to môžu dovoliť, pozývame k priamej finančnej podpore časopisu formou mesačných príspevkov. Na to, aby ste mohli Slovo odoberať, vám stačia i dve eurá mesačne, no samozrejme najvýhodnejší odber je spoločne s ostatnými. Viac informácií vám poskytnú vaši duchovní otcovia.

S požehnaním všetkým čitateľom časopisu Slovo

vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita;
vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha;
vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha;
vladyka Marián Andrej Pacák CSsR, torontský eparcha

logo-slovo

Ako odoberať časopis SLOVO?

Odber 11 a viac ks z každého čísla: minimálny príspevok 15,- € / odber / rok
Odber do 10 ks vrátane z každého čísla: minimálny príspevok 18,50 € / odber / rok
Odber 1 ks na adresu (SIPO): minimálny príspevok 2,- € mesačne => 24,- € / odber /rok
(stačí zavolať do redakcie a nadiktovať EČ SIPA)
Elektronický odber: minimálny príspevok 10,- € / odber / rok

Ako podporiť časopis SLOVO?

 • ľubovoľná suma mesačne zadaná trvalým príkazom (VS: 700)
 • ľubovoľná suma (od 2,- €) mesačne zadaná cez SIPO (stačí zavolať do redakcie a nadiktovať EČ SIPA a výšku daru)
 • členstvo v klube priateľov časopisu Slovo – podpora minimálne 10,- € mesačne (VS: 777 alebo SIPO – stačí zavolať do redakcie a nadiktovať EČ a výšku daru)
 • reklamný partner časopisu Slovo (určené živnostníkom a firmám – kontaktovať redakciu)
 • modlitebná podpora – ruženec v poslednú nedeľu v mesiaci (informovať redakciu)

Kontakt:

šéfredaktor: o. Juraj Gradoš 0911 711 263
sefredaktor@casopisslovo.sk
redakcia: 051 756 26 42
redakcia@casopisslovo.sk
distribúcia: distribucia@casopisslovo.sk

Odpustová slávnosť

Aj tento rok sme slávili sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky, ktorému je zasvätený aj náš chrám. Pozrite si fotogalériu z duchovnej obnovy v piatok a sobotu, počas ktorej sme sa modlili a zamýšľali nad Božím slovom s o. Šimonom Gajanom. Samotná slávnosť nasledovala v nedeľu s hosťom, o. Mariánom Sabolom. Po skončení sv. liturgie nasledoval ešte sprievod okolo chrámu s čítaním evanjelií na štyri svetové strany.


Fotografie: Vladimír Alexa

o. Šimon Gajan – novokňaz z Vernára

Po 74 rokoch bola gréckokatolícka farnosť Vernár svedkom primičnej sv. liturgie. Jej hlavným aktérom bol novokňaz o. Šimon Gajan. Cesta k tomuto okamihu však začala dávno predtým, jeho sv. krstom pred 26 rokmi. Potom bol vedený a vychovávaný svojimi rodičmi, starými rodičmi, krstnými rodičmi, ale aj ostatnými ľuďmi vo svojom okolí.

Teraz, po siedmich rokoch štúdia a formácie v seminári na gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove, prijal najprv sviatosť manželstva, následne bol vysvätený na diakona (fotografie tu). Potom sme aj v našej farnosti vo Vernári mali možnosť zažiť sväté liturgie v prítomnosti diakona (fotografie tu).

V sobotu 23. júna prišiel moment kňažskej vysviacky diakona o. Šimona. Túto sviatosť prijal v bazilike minor v Ľutine z rúk o. arcibiskupa Jána Babjaka (fotografie tu).

Vyvrcholenenie predošlých udalostí prišlo 1. júla, na slávnostnej primičnej sv. liturgii v chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky vo Vernári. Pozvaní hostia sa stretli aj na slávnostnom obede v kultúrnom dome. Poobede sa obyvatelia obce zišli aj na modlitbe molebena, po ktorej nasledovala slávnostná večera (fotografie tu).

Diakonská služba


Foto: Matej Bartoš
↑ hore ↑

Primičná sv. liturgia


Foto: Jozef Mackovjak
↑ hore ↑

Púť do Krakova

po príchode

Aj veriaci z farnosti Vernár, Telgárt a Šumiac sa zúčastnili na 9. metropolitnej púti v Krakove. Po skorom rannom vstávaní a štvorhodinovej ceste autobusom sme dorazili na miesto konania, Sanktuárium Božieho milosrdenstva. Zvukový záznam homílie emeritného przemyšlsko-varšavského arcibiskupa Ivana Martyniaka si môžete vypočuť tu.

na sv. liturgii

Naša účasť na púti bola podporená Občianskym združením TÁBOR.

Na týchto odkazoch si môžete prečítať oficiálnu správu a pozrieť fotogalériu.

Veľká noc

Počas Veľkého pôstu sme sa už od 12. februára pripravovali na najväčšie kresťanské sviatky, Veľkú noc. Špeciálne sme sa stretávali na liturgiách vopred posvätených darov a liturgiách sv. Bazila Veľkého v nedeľu.

Pôstne obdobie vyvrcholilo počas Veľkého týždňa. Na Veľký štvrtok sme sa stretli podvečer pri Strasiach Ježiša Krista. Čítaním dvanástich evanjelií pripomenuli jeho posledné hodiny pred smrťou na kríži. Vtedy sa aj posledný krát zvonilo, laná na zvonenie sa zviazali. Na Veľký piatok sme sa spoločne pomodlili večiereň. Počas nej bola plaščenica, ikona mŕtveho Krista na plátne, uložená do hrobu. Po oficiálnych obradoch mal každý možnosť navštíviť chrám a v tichosti sa modliť a rozjímať nad utrpením Pána Ježiša.

Počas Veľkej soboty, na liturgii s večierňou, kňaz už v svetlých rúchach čítal evanjelium o prázdnom hrobe, prvý náznak Kristovho zmŕtvychvstania. Skutočne prázdny hrob sme však objavili až v nedeľu Paschy skoro ráno pri utierni vzkriesenia, kde sa opäť rozozvučali zvony a po prvý krát zaznel slávnostný hymnus: “Kristus slávne vstal zmŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch, život daroval.” Po liturgii sv. Jána Zlatoústeho boli posvätené košíky tradične plné chutného jedla.

Tú najsviatočnejšiu časť Veľkej noci sme ukončili na Svetlý pondelok, keď sme po sv. liturigii obchádzali chrám. Okrem radostného spevu zazneli aj štyri radostné zvesti, evanjeliá, o Kristovom zmŕtvychvstaní, symbolicky ohlásené na všetky svetové strany.

Náš život sa síce vráti do všedných koľají, máme však túžbu zachovať si radosť z Kristovho vzkriesenia vo svojich srdciach ešte dlho. Všetky obrady slúžili práve na to, aby sme sa ešte viac priblížili k Pánu Bohu.

Fotografie: Vladimír Alexa, Matej Bartoš