6. január – Sviatok BOHOZJAVENIA

K veľkému sviatku patrí aj veľké slávenie. Aj keď sa nemôžeme osobne stretnúť v chráme pri slávení svätej liturgie a pri Jordánskom svätení vody, pozývam všetkých, aby sme tento deň prežívali s veľkou pokorou a poklonou voči tajomstvu Zjavenia trojjediného Boha Otca i Syna i Svätého Ducha. Tajomstvom trojjediného Boha je Láska – pravá darujúca sa dobrota. Skláňajme sa denne pred darom Božskej Lásky a rozdávajme z nej ochotnou pomocou blížnym.

V stredu 6. januára 2021 prijmite pozvanie sledovať priamy prenos svätej liturgie a Jordánskeho svätenia vody z našej katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove na STV2. Hlavným celebrantom a kazateľom bude prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ.

Sviatok sv. Mikuláša

Dnes je nedeľa a zároveň sviatok veľkého svätca. Svätou liturgiou oslávime skutočné dobro, ktoré nám Boh zosiela cez svätých ľudí. Stretneme sa dnes na svätej liturgii vo Vernári o 9.00 h. a v Tatranskej Lomnici o 11.30 h. P. S. Uvidíme, čo nám zošle dnes.

Základné usmernenia počas 2. vlny pandémie

Slová usmernenie našich otcov biskupov:

            „Vzhľadom  na  platné  obmedzenie  počtu  účastníkov verejných zhromaždení  na  50  osôb,  slovenskí biskupi  od 1. 10. 2020  až  do  odvolania  udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na bohoslužbách v nedeľu a vo sviatok.

          Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov,  aby uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.

          Duchovní pastieri nech opakovane vyzývajú k zvýšenej vzájomnej ohľaduplnosti, aj obetavosti, vzhľadom na dočasnú nemožnosť sláviť pre všetkých a so všetkými. Treba urobiť, čo je v našich silách, aby sa predišlo sporom a konfliktom.  Podľa  miestnych okolností nech kňazi zorganizujú dodržanie maximálneho počtu osôb 50.“

Drahí veriaci našej farnosti,

         Vo zvýšenej miere musíme opäť dodržiavať aj predpísané hygienické opatrenia:

 – zákaz vstupu do chrámu osobám s príznakmi akútneho respiračného ochorenia

  a so zvýšenou teplotou.

– vstup do chrámu iba s rúškom na tvári  (prekryté ústa aj nos!),

– pri vstupe si každý dezinfikuje ruky,

– pri sedení alebo státí dodržiavame odstupy (okrem rodiny z jednej domácnosti)

– modlitebné knihy a iné veci nesmú zostávať v lavici (nosíme si ich domov)

Bohoslužby môžete sledovať cez televízne a rozhlasové prenosy a tiež cez internet:

www.logos.tv   *  www.tvlux.sk   *  www.lumen.sk

Vopred  ďakujem  všetkým,  že  budeme  k  sebe  ohľaduplní.   Ak by sa vám stalo, že budú dvere chrámu z dôvodu naplnenia (50 osôb) zatvorené, prijmime túto situáciu a svoju neúčasť v chráme obetujte za skoré skončenie pandémie.

o.Mgr. Miroslav Bartoš, farár farnosti Vernár

Oznam o zmene liturgického poriadku

Drahí veriaci našej farnosti Vernár!

Po tom, ako mi oznámili, že som bol v kontakte s osobou, ktorá má pozitívny test na COVID-19, musím byť aj ja v izolácii a čakať  na  testovanie.

Keďže som sa túto vážnu informáciu dozvedel až v sobotu (neskoro večer),  už nebolo možné vybaviť zastupovanie na nedeľu.

Preto sa v nedeľu 27. septembra 2020, nekonala svätá liturgia o 9.00 h.

Z tohto dôvodu bude program bohoslužieb tento týždeň obmedzený a sv. liturgie budú zastupované  (program boholužieb je uverejnený).

Ďakujem všetkým za po pochopenie a prajem vám veľa zdravia sprevádzaného Božím požehnaním na príhovor Panny Márie.

o. Miroslav Bartoš, farár farnosti Vernár

Prvý dotyk Božieho milosrdenstva

V sobotu 5. septembra 2020, prijatím sviatosti pokánia – svätou spoveďou sa 6 detí z našej osobne stretlo s Božím milosrdenstvom. Odpustenie hriechov, ktorého sa im dostalo skrze kňazské rozhrešenie, sprostredkovalo “úľavu na duši” i pokoj svedomia, ktorý je darom Božieho milosrdenstva, darom od Ježiša Krista.

V nedeľu, pred slávnostným prijatím Eucharistie, si deti obnovili krstné sľuby. Už od krstu všetci patríme do Kristovej cirkvi, čo je pre každého veľkou výsadou, ale aj zodpovednosťou. Byť Božím dieťaťom a patriť do spoločenstva cirkvi – našej farnosti je preto veľkou výsadou, lebo práve tam môžeme cez kňaza prijímať odpustenie hriechov a Eucharistiu – telo a krv Ježiša Krista, ktorý je pokrmom a posilou na ceste životom viery. Po skončení slávnosti prišiel čas prejaviť našu zodpovednosť. Rodičia spolu s deťmi nám počas nasledujúcich dní ukážu, aké silné bolo ich rozhodnutie patriť Kristovi skrze pravidelnú modlitbu doma, účasť na svätej liturgii v chráme, pravidelnou svätou spoveďou a častým prijímaním Eucharistie.

Deťom a ich rodičom prajeme v tejto novej zodpovednosti veľa Božieho požehnania, pomoc a ochranu Panny Márie a zdravie.

Pozvánka na odpustovú slávnosť

V nedeľu 13. septembra 2020 budeme sláviť odpustovú slávnosť Narodenia Presvätej Bohorodičky s myrovaním, obchodom okolo chrámu a čítaním evanjelií. Odpustu bude predchádzať duchovná obnova v piatok a v sobotu.

Piatok16:30
17:30
spovedanie v chráme
sv. liturgia, eucharistická poklona s požehnaním
Sobota16:30
17:30
spovedanie v chráme
sv. liturgia, litija a požehnanie litijných darov
Nedeľa10:00slávnostná sv. liturgia, myrovanie, obchod okolo chrámu

Srdečne pozývame všetkých, vaše rodiny aj známych, aby sme spolu využili príležitosť prehĺbiť svoj vzťah k Bohu podľa príkladu Panny Márie, našej nebeskej mamky.

Dnes znova začíname

Bratia a sestry, ktorí sa tešíte na nedeľnú sv. liturgiu!

Dnešná nedeľa o samaritánke je pre nás radostným dňom, kedy sa po dvoch mesiacoch opäť stretneme v chráme pri slávení sv. liturgie. Ježiš Kristus je prameňom skutočného života tu na zemi a tiež cestou do večného. Dnes túto pravdu môžeme mimoriadne zakúsiť aj my.
Vo Vernári budú dnes dve sv. liturgie: o 8.00 h pre starších (nad 60 rokov); o 9.30 h pre mladších (do 60 rokov).

Buďme, prosím, zodpovední a počas bohoslužieb si v chráme sadnime iba na vyznačené miesto. Pamätajme na dodržiavanie predpísaných hygienických opatrení ?.
o. Miroslav

P. S.: Zajtra bude sv. liturgia aj o 18. 00 h v Tatranskej Lomnici (v rímskokatolíckom kostole). Pozývam vás na prechádzku?‍♂️?‍♀️?‍♂️, spojenú s modlitbou ?.
Christos voskrese!