o. Šimon Gajan – novokňaz z Vernára

Po 74 rokoch bola gréckokatolícka farnosť Vernár svedkom primičnej sv. liturgie. Jej hlavným aktérom bol novokňaz o. Šimon Gajan. Cesta k tomuto okamihu však začala dávno predtým, jeho sv. krstom pred 26 rokmi. Potom bol vedený a vychovávaný svojimi rodičmi, starými rodičmi, krstnými rodičmi, ale aj ostatnými ľuďmi vo svojom okolí.

Teraz, po siedmich rokoch štúdia a formácie v seminári na gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove, prijal najprv sviatosť manželstva, následne bol vysvätený na diakona (fotografie tu). Potom sme aj v našej farnosti vo Vernári mali možnosť zažiť sväté liturgie v prítomnosti diakona (fotografie tu).

V sobotu 23. júna prišiel moment kňažskej vysviacky diakona o. Šimona. Túto sviatosť prijal v bazilike minor v Ľutine z rúk o. arcibiskupa Jána Babjaka (fotografie tu).

Vyvrcholenenie predošlých udalostí prišlo 1. júla, na slávnostnej primičnej sv. liturgii v chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky vo Vernári. Pozvaní hostia sa stretli aj na slávnostnom obede v kultúrnom dome. Poobede sa obyvatelia obce zišli aj na modlitbe molebena, po ktorej nasledovala slávnostná večera (fotografie tu).

Diakonská služba


Foto: Matej Bartoš
↑ hore ↑

Primičná sv. liturgia


Foto: Jozef Mackovjak
↑ hore ↑

Púť do Krakova

po príchode

Aj veriaci z farnosti Vernár, Telgárt a Šumiac sa zúčastnili na 9. metropolitnej púti v Krakove. Po skorom rannom vstávaní a štvorhodinovej ceste autobusom sme dorazili na miesto konania, Sanktuárium Božieho milosrdenstva. Zvukový záznam homílie emeritného przemyšlsko-varšavského arcibiskupa Ivana Martyniaka si môžete vypočuť tu.

na sv. liturgii

Naša účasť na púti bola podporená Občianskym združením TÁBOR.

Na týchto odkazoch si môžete prečítať oficiálnu správu a pozrieť fotogalériu.