Časopis SLOVO

Vyhlásenie Rady hierarchov k časopisu SLOVO

Sláva Isusu Christu!

Drahí veriaci, v septembri tohto roka sme na Rade hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku potvrdili status časopisu Slovo, ktorý sa tak aj formálne stal oficiálnym časopisom celej Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Je teda i časopisom každej eparchie na Slovensku: Prešova, Košíc i Bratislavy, teda i každého z vás. Chceme vás poprosiť o súčinnosť s jeho zachovaním. Aj keď celkový počet odberateľov časopisu každý rok narastá, na svoje ďalšie fungovanie časopis potrebuje nielen terajších, ale i nových odberateľov. Radi by sme vám ho odporučili, je to naozaj doma i v zahraničí veľmi kladne hodnotené periodikum určené celej rodine od tých najmenších až po seniorov. Zároveň tých z vás, ktorí si to môžu dovoliť, pozývame k priamej finančnej podpore časopisu formou mesačných príspevkov. Na to, aby ste mohli Slovo odoberať, vám stačia i dve eurá mesačne, no samozrejme najvýhodnejší odber je spoločne s ostatnými. Viac informácií vám poskytnú vaši duchovní otcovia.

S požehnaním všetkým čitateľom časopisu Slovo

vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita;
vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha;
vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha;
vladyka Marián Andrej Pacák CSsR, torontský eparcha

logo-slovo

Ako odoberať časopis SLOVO?

Odber 11 a viac ks z každého čísla: minimálny príspevok 15,- € / odber / rok
Odber do 10 ks vrátane z každého čísla: minimálny príspevok 18,50 € / odber / rok
Odber 1 ks na adresu (SIPO): minimálny príspevok 2,- € mesačne => 24,- € / odber /rok
(stačí zavolať do redakcie a nadiktovať EČ SIPA)
Elektronický odber: minimálny príspevok 10,- € / odber / rok

Ako podporiť časopis SLOVO?

  • ľubovoľná suma mesačne zadaná trvalým príkazom (VS: 700)
  • ľubovoľná suma (od 2,- €) mesačne zadaná cez SIPO (stačí zavolať do redakcie a nadiktovať EČ SIPA a výšku daru)
  • členstvo v klube priateľov časopisu Slovo – podpora minimálne 10,- € mesačne (VS: 777 alebo SIPO – stačí zavolať do redakcie a nadiktovať EČ a výšku daru)
  • reklamný partner časopisu Slovo (určené živnostníkom a firmám – kontaktovať redakciu)
  • modlitebná podpora – ruženec v poslednú nedeľu v mesiaci (informovať redakciu)

Kontakt:

šéfredaktor: o. Juraj Gradoš 0911 711 263
sefredaktor@casopisslovo.sk
redakcia: 051 756 26 42
redakcia@casopisslovo.sk
distribúcia: distribucia@casopisslovo.sk