Jeho svätý vrch, prekrásne návršie, je celej zemi na radosť. (Ž 48,3)

Chrám je miestom stretnutia človeka s Bohom. Okolie chrámu je ako „predsieň“, ktorá víta prichádzajúcich. Aby sa príroda v „predsieni“ mohla ľahšie prebudiť, pomohla tomu práca ochotných služobníkov. Keď sa s láskou upratané okolie nášho chrámu zazelená, poteší oči každého prichádzajúceho na modlitbu. Pán Boh zaplať brigádnikom!

Foto: Jozef Soják

Kvetná nedeľa s vladykom Jánom v Poprade

Mládež našej farnosti (od 14 r.) srdečne pozývame na Kvetnú nedeľu s vladykom Jánom, ktorá sa tento rok uskutoční 14. apríla 2019 v Poprade. Stretnutie sa začne archijerejskou svätou liturgiou v chráme o 10.30 h., ktorej hlavným slúžiteľom bude otec arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Po svätej liturgii bude vladyka Ján odovzdávať certifikáty absolventom Animátorskej školy animátora – dobrovoľníka.

Po svätej liturgii bude obed z vlastných zásob a potom presun do Domu kultúry v Poprade, ktorý je vzdialený asi päť až sedem minút peši. Od 13.30 h je pre všetkých pripravený bohatý program – zamyslenia, modlitba a rozjímanie nad Presvätou Bohorodičkou v kontexte témy SDM v Paname: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38). Programom bude sprevádzať kresťanská skupina Lámačské chvály.

Plagát

Podporte našu službu poukázaním 2% zo zaplatenej dane

V minulom roku mnohí z vás poukázaním 2% zo zaplatenej dane pre Občianske združenie Tábor podporili našu pastoračnú činnosť pre gréckokatolíkov vo Vysokých Tatrách a vo farnosti Vernár. Podarilo sa nám napríklad zorganizovať koncert, vďaka ktorému sme podporili Dobrú novinu (misijné projekty v Afrike  630 €). Dali sme opraviť a renovovať chrámové liturgické rúcha (545 €) a pomohli sme aj k účasti veriacich na modlitbách v Krakove a v Ľutine.

Aj tento rok sa uchádzame o Vašu priazeň a podporu našej pastoračnej služby a duchovných aktivít. Okrem pastoračnej činnosti chceme pomôcť  aj pri obnove pôvodných chrámových lavíc vo Vernári, ktoré sú v havarijnom stave.

V mene všetkých prichádzajúcich turistov, slúžiacich dobrovoľníkov, veriacich farnosti a tiež v mene detí a mládeže našej farnosti ďakujeme každému darcovi. Nech Váš dobrý úmysel podporiť nás odplatí stonásobkom Nebeský otec a my svoju vďačnosť prejavíme svätou liturgiou obetovanou za našich darcov a podporovateľov. Ďakujeme!

o. Mgr. Miroslav Bartoš, protojerej
farár farnosti Vernár spravujúci jurisdikčné územie Vysoké Tatry,                                    predseda občianskeho združenia

Ten, kto si podáva daňové priznanie sám (do 31. marca 2019), môže poukázať 2% zo zaplatenej dane vpísaním údajov do tlačiva daňového priznania:

Údaje o prijímateľovi:
IČO Právna forma
42418968 Občianske združenie
Obchodné meno
Občianske združenie TÁBOR, Poprad
Sídlo
Ulica Číslo
Námestie sv. Egídia 62 / 30
PSČ Obec
058 01 Poprad

Ten, kto je zamestnanec, môže poukázať 2% zo zaplatenej dane nasledovne:

  • Požiadajte zamestnávateľa o vydanie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov.
  • Najneskôr do 30. apríla 2019 podajte na daňový úrad (podľa miesta trvalého bydliska):
    • Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (tlačivo si stiahnite tu)
    • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov (požiadajte z učtárne zamestnávateľa, podľa tohto vzoru)