Sviatky Kristovho narodenia

Boh urobil všetko,
aby nás zachránil
a daroval nám svojho Syna.
Otvorme mu svoje srdcia
a naplňme ich túžbou po Kristovi.
S Ním prežívať každý deň,
znamená prinášať Jeho požehnanie
svojej rodine i ostatným.
Sviatky Ježišovho narodenia prežívané
v zdraví, žičlivosti a pokoji,
tiež požehnanie pre rok 2020

vám praje a vyprosuje
o. Miroslav Bartoš s rodinou

„Christos raždajetsja!
Slavite Jeho!“

Betlehem vo Vernári (foto: V. Alexa)