Malá obeta – veľká pomoc

Drahí veriaci,

Dom sv. Kozmu a Damiána v Prešove, ktorý spravujú Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie, sa zapojil so svojím projektom do grantového programu Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Projekt Spojme energiu mladých a skúsenosti šedín v našom meste chce za pomoci mladých dobrovoľníkov zo stredných a vysokých škôl inovatívnymi spôsobmi riešiť problémy odsúvania seniorov s poruchou mobility na okraj spoločnosti. Projekt počíta s dobrovoľníkmi, ktorí by podnikali rôzne výjazdy do spoločnosti spolu so seniormi z Domu sv. Kozmu a Damiána. Tak by sa mala prepájať „energia mladých a skúsenosti šedín“, ktoré umožnia vytváranie medzigeneračných priateľstiev, v zameraní na sociálnu integráciu.

 Projekt môžeme podporiť zaslaním SMS v tvare: HLAS(medzera)84  na telefónne číslo: 0902 020 292         

Cena spätnej SMS je 0,-€.  Hlasujúci hradí iba ním zaslanú SMS podľa aktuálneho cenníka mobilných operátorov.

Hlasovať môžeme iba do 31.1.2020. Ak sa projekt dovtedy udrží v prvej desiatke, bude podporený čiastkou  8.000,- €.

Ďakujem každému, kto podporí tento užitočný projekt.                                                                             o.Miroslav

Ekumenické modlitby 2020

Kresťania rôznych cirkví sa tento týždeň po celom svete stretávajú na spoločných modlitbách a prosia o ich znovuzjednotenie. Aj my sa chceme zapojiť do modlitebnej reťaze za jednotu kresťanov. Srdečne Vás pozývame na ekumenické modlitby v sobotu 25. januára 2020. (podľa programu na plagáte)

Vopred Vám ďakujem, že prijmete pozvanie k modlitbe. o.Miroslav

Otáčame list

Koniec starého a začiatok nového roka je otočením ďalšieho listu v knihe nášho života. Často máme pocit, že čas uteká a listy sa otáčajú prirýchlo. Dôležité je, aby sme na každú novú stránku v knihe svojho života čo najlepšie napísali príbeh, ktorý je pre nás pripravený v Božom pláne lásky pre všetkých.

Prajem každému z nás, aby sme v novom roku 2020, deň za dňom dokázali spoznávať Božiu blízkosť, nechali sa sprevádzať Jeho požehnaním a ak sa nám niečo nevydarí, tak sa s dôverou spoľahnime na Jeho láskyplné milosrdenstvo.

Požehnaný rok 2020 prežívaný v zdraví a pod ochranou Presvätej Bohorodičky všetkým vám praje a vyprosuje

o. Miroslav Bartoš
protojerej
farár farnosti Vernár a správca územia Vysoké Tatry