Ďakujeme každému, kto podporí našu službu poukázaním 2% pre OZ TÁBOR

Aj pred rokom ste mnohí z vás poukázali 2% zo zaplatenej dane pre Občianske združenie Tábor, čím ste podporili našu pastoračnú činnosť pre gréckokatolíkov vo Vysokých Tatrách a vo farnosti Vernár. Opäť sa nám podarilo podporiť Dobrú novinu (misijné projekty v Afrike), zúčastniť sa púti do Krakova a v Ľutiny a tiež aj privítať na návšteve sv. Mikuláša.

Napriek zložitej situácii v spoločnosti z dôvodu šírenia sa nového koronavírusu, sa aj tento rok uchádzame o vašu ochotu podporiť našu pastoračnú službu a duchovné aktivity. Okrem toho chceme pomôcť pri obnove chrámu vo Vernári a kaplnky na Skalnatom plese.

V mene všetkých prichádzajúcich turistov, veriacich farnosti a tiež v mene detí a mládeže našej farnosti ďakujem každému darcovi. Nech Váš dobrý úmysel podporiť nás odplatí Nebeský otec svojim požehnaním a darom zdravia.

o. Mgr. Miroslav Bartoš,
predseda občianskeho združenia

Ten, kto si podáva daňové priznanie sám (do 31. marca 2020), môže poukázať 2% zo zaplatenej dane vpísaním údajov do tlačiva daňového priznania:

Údaje o prijímateľovi:
IČO:Právna forma:
424 189 68Občianske združenie
Obchodné meno:
Občianske združenie TÁBOR
Sídlo:
UlicaČíslo:
Dominika Tatarku323/10
PSČ:Obec:
058 01Poprad

Ten, kto je zamestnanec, môže poukázať 2% zo zaplatenej dane nasledovne:

  • Požiadajte zamestnávateľa o vydanie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov.
  • Najneskôr do 30. apríla 2020 podajte na daňový úrad (podľa miesta trvalého bydliska):
    • Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (tlačivo si stiahnite tu)
    • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov (požiadajte z učtárne zamestnávateľa, podľa tohto vzoru)

Prvá nedeľa s „liturgiou na diaľku“

Drahí veriaci z farnosti Vernár a z Vysokých Tatier,

prežívame obdobie Veľkého pôstu, ktorého náplňou je predovšetkým priblíženie človeka k Bohu. Pôstne obdobie má svoju presnú liturgickú štruktúru i zdržanlivosť od ľudských pôžitkov, ktoré sme sa snažili v predchádzajúcich rokoch podľa svojich síl dodržiavať. Aktuálna situácia, ktorej súčasťou je obmedzenie liturgického života vo farnostiach nám dáva príležitosť zastaviť sa a uvedomiť si hĺbku alebo plytkosť duchovného života každého z nás. Využime tento “ zastavený čas“. Modlievajme sa doma spolu so svojimi najbližšími (lebo inokedy sa možno hanbíme modliť nahlas), prečítajme si niečo zo Svätého písma, rozprávajme sa medzi sebou, zahrajme si spoločenskú hru … Bola by škoda, ak by sme tento vzácny, pred svetom ekonomiky síce iba stratený čas, nevyužili na prehĺbenie našej viery, osobného vzťahu k Bohu a na posilnenie vzťahov v našich rodinách.

Veľký pôst - svätá liturgia
Kríž vystavený cez Krížupoklonnú nedeľu v roku 2018

Máme krížupoklonnú nedeľu, ale v chráme sa svätej liturgii nestretneme. Napriek tomu budem dnes slúžiť svätú liturgiu za každého z vás a v chráme vyložím Kristov kríž. Vy si ho tam nebudete môcť prísť osobne uctiť a práve preto vás prosím, vyložte si Kristov kríž na dôstojné miesto u vás doma. Zapáľte pri ňom sviečku a každý deň sa pri kríži ako rodina modlite. Spolu budeme pokorne prosiť za posilnenie našej viery v Boha, za odpustenie našich hriechov i za zastavenie šírenia nákazy. Prajem každému požehnanú nedeľu i nasledujúci týždeň.

o. Miroslav

Sledovanie sv. liturgie – Krížupoklonná nedeľa

Dávame do pozornosti veriacim, že v nedeľu 15. marca 2020 o 10.00 bude v priamom televíznom prenose RTVS na Dvojke z Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove vysielaná gréckokatolícka archijerejská svätá liturgia, ktorú bude sláviť Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita.   Archijerejská svätá liturgia bude slávená v súlade s nariadením, teda za zatvorenými dverami a bez prítomnosti verejnosti. Veriaci tak môžu aj v tomto bolestivom čase zákazu konania verejných bohoslužieb mať aspoň duchovnú účasť na eucharistickom slávení a spoločne v rodinách sa duchovne zjednotiť v modlitbe s celou Cirkvou.