Dnes znova začíname

Bratia a sestry, ktorí sa tešíte na nedeľnú sv. liturgiu!

Dnešná nedeľa o samaritánke je pre nás radostným dňom, kedy sa po dvoch mesiacoch opäť stretneme v chráme pri slávení sv. liturgie. Ježiš Kristus je prameňom skutočného života tu na zemi a tiež cestou do večného. Dnes túto pravdu môžeme mimoriadne zakúsiť aj my.
Vo Vernári budú dnes dve sv. liturgie: o 8.00 h pre starších (nad 60 rokov); o 9.30 h pre mladších (do 60 rokov).

Buďme, prosím, zodpovední a počas bohoslužieb si v chráme sadnime iba na vyznačené miesto. Pamätajme na dodržiavanie predpísaných hygienických opatrení ?.
o. Miroslav

P. S.: Zajtra bude sv. liturgia aj o 18. 00 h v Tatranskej Lomnici (v rímskokatolíckom kostole). Pozývam vás na prechádzku?‍♂️?‍♀️?‍♂️, spojenú s modlitbou ?.
Christos voskrese!

Prosba o pomoc

Drahí veriaci farnosti Vernár,

v čase epidémie, kedy sa nemohli konať verejné bohoslužby, nemala naša farnosť žiadne príjmy. Napriek výpadku príjmov, naďalej platíme všetky poplatky a energie.

Verím, že aj vy radi pomôžete udržiavať chod nášho chrámu a podporíte to svojim milodarom na farský účet: SK72 0200 0000 0038 9686 3653 (do poznámky uveďte „Milodar na chrám – zvonček„), alebo jednoducho QR kódom:

Výzva k finančnej pomoci gréckokatolíckym farnostiam:

http://www.grkatpo.sk/?prosba_pomoc

Ďakujem každému darcovi za štedrú podporu. Pán Boh zaplať!

o. Miroslav, farár farnosti