Oznam o zmene liturgického poriadku

Drahí veriaci našej farnosti Vernár!

Po tom, ako mi oznámili, že som bol v kontakte s osobou, ktorá má pozitívny test na COVID-19, musím byť aj ja v izolácii a čakať  na  testovanie.

Keďže som sa túto vážnu informáciu dozvedel až v sobotu (neskoro večer),  už nebolo možné vybaviť zastupovanie na nedeľu.

Preto sa v nedeľu 27. septembra 2020, nekonala svätá liturgia o 9.00 h.

Z tohto dôvodu bude program bohoslužieb tento týždeň obmedzený a sv. liturgie budú zastupované  (program boholužieb je uverejnený).

Ďakujem všetkým za po pochopenie a prajem vám veľa zdravia sprevádzaného Božím požehnaním na príhovor Panny Márie.

o. Miroslav Bartoš, farár farnosti Vernár

Prvý dotyk Božieho milosrdenstva

V sobotu 5. septembra 2020, prijatím sviatosti pokánia – svätou spoveďou sa 6 detí z našej osobne stretlo s Božím milosrdenstvom. Odpustenie hriechov, ktorého sa im dostalo skrze kňazské rozhrešenie, sprostredkovalo „úľavu na duši“ i pokoj svedomia, ktorý je darom Božieho milosrdenstva, darom od Ježiša Krista.

V nedeľu, pred slávnostným prijatím Eucharistie, si deti obnovili krstné sľuby. Už od krstu všetci patríme do Kristovej cirkvi, čo je pre každého veľkou výsadou, ale aj zodpovednosťou. Byť Božím dieťaťom a patriť do spoločenstva cirkvi – našej farnosti je preto veľkou výsadou, lebo práve tam môžeme cez kňaza prijímať odpustenie hriechov a Eucharistiu – telo a krv Ježiša Krista, ktorý je pokrmom a posilou na ceste životom viery. Po skončení slávnosti prišiel čas prejaviť našu zodpovednosť. Rodičia spolu s deťmi nám počas nasledujúcich dní ukážu, aké silné bolo ich rozhodnutie patriť Kristovi skrze pravidelnú modlitbu doma, účasť na svätej liturgii v chráme, pravidelnou svätou spoveďou a častým prijímaním Eucharistie.

Deťom a ich rodičom prajeme v tejto novej zodpovednosti veľa Božieho požehnania, pomoc a ochranu Panny Márie a zdravie.

Pozvánka na odpustovú slávnosť

V nedeľu 13. septembra 2020 budeme sláviť odpustovú slávnosť Narodenia Presvätej Bohorodičky s myrovaním, obchodom okolo chrámu a čítaním evanjelií. Odpustu bude predchádzať duchovná obnova v piatok a v sobotu.

Piatok16:30
17:30
spovedanie v chráme
sv. liturgia, eucharistická poklona s požehnaním
Sobota16:30
17:30
spovedanie v chráme
sv. liturgia, litija a požehnanie litijných darov
Nedeľa10:00slávnostná sv. liturgia, myrovanie, obchod okolo chrámu

Srdečne pozývame všetkých, vaše rodiny aj známych, aby sme spolu využili príležitosť prehĺbiť svoj vzťah k Bohu podľa príkladu Panny Márie, našej nebeskej mamky.