Základné usmernenia počas 2. vlny pandémie

Slová usmernenie našich otcov biskupov:

            „Vzhľadom  na  platné  obmedzenie  počtu  účastníkov verejných zhromaždení  na  50  osôb,  slovenskí biskupi  od 1. 10. 2020  až  do  odvolania  udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na bohoslužbách v nedeľu a vo sviatok.

          Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov,  aby uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.

          Duchovní pastieri nech opakovane vyzývajú k zvýšenej vzájomnej ohľaduplnosti, aj obetavosti, vzhľadom na dočasnú nemožnosť sláviť pre všetkých a so všetkými. Treba urobiť, čo je v našich silách, aby sa predišlo sporom a konfliktom.  Podľa  miestnych okolností nech kňazi zorganizujú dodržanie maximálneho počtu osôb 50.“

Drahí veriaci našej farnosti,

         Vo zvýšenej miere musíme opäť dodržiavať aj predpísané hygienické opatrenia:

 – zákaz vstupu do chrámu osobám s príznakmi akútneho respiračného ochorenia

  a so zvýšenou teplotou.

– vstup do chrámu iba s rúškom na tvári  (prekryté ústa aj nos!),

– pri vstupe si každý dezinfikuje ruky,

– pri sedení alebo státí dodržiavame odstupy (okrem rodiny z jednej domácnosti)

– modlitebné knihy a iné veci nesmú zostávať v lavici (nosíme si ich domov)

Bohoslužby môžete sledovať cez televízne a rozhlasové prenosy a tiež cez internet:

www.logos.tv   *  www.tvlux.sk   *  www.lumen.sk

Vopred  ďakujem  všetkým,  že  budeme  k  sebe  ohľaduplní.   Ak by sa vám stalo, že budú dvere chrámu z dôvodu naplnenia (50 osôb) zatvorené, prijmime túto situáciu a svoju neúčasť v chráme obetujte za skoré skončenie pandémie.

o.Mgr. Miroslav Bartoš, farár farnosti Vernár