Ekumenické modlitby 2021

„Ja som vinič, vy ste ratolesti.“ Aj keď sme sa tento rok nemohli stretnúť v chráme, pozývam vás k modlitbe za zjednotenie kresťanov cez sledovanie záznamu ekumenickej bohoslužby, ktorá bola 25. januára 2021.

Jordánske svätenie vody

6. januára sme slávili sviatok Bohozjavenia. Verím, že sa budeme môcť čo najskôr stretávať „naživo“ pri slávení sv. liturgií. Ďakujem každému z vás, ktorí ste sa zapojili do celoslovenskej modlitby za posilnenie našich rodín. Možno ste rozmýšľali, či bude svätená voda pre každého aj teraz, keď ste sami nemohli prísť na posvätenie? Pre každú rodinu je pripravená, aby ste ju doma mohli s vierou používať na ochranu duše i tela. Prajem všetkým pokojný a požehnaný týždeň. o. Miroslav

6. január – Sviatok BOHOZJAVENIA

K veľkému sviatku patrí aj veľké slávenie. Aj keď sa nemôžeme osobne stretnúť v chráme pri slávení svätej liturgie a pri Jordánskom svätení vody, pozývam všetkých, aby sme tento deň prežívali s veľkou pokorou a poklonou voči tajomstvu Zjavenia trojjediného Boha Otca i Syna i Svätého Ducha. Tajomstvom trojjediného Boha je Láska – pravá darujúca sa dobrota. Skláňajme sa denne pred darom Božskej Lásky a rozdávajme z nej ochotnou pomocou blížnym.

V stredu 6. januára 2021 prijmite pozvanie sledovať priamy prenos svätej liturgie a Jordánskeho svätenia vody z našej katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove na STV2. Hlavným celebrantom a kazateľom bude prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ.