Ďakujeme každému, kto podporí našu službu poukázaním 2% pre OZ TÁBOR

Drahí naši podporovatelia. Mnohí z vás ste pred rokom poukázali 2% zo zaplatenej dane pre Občianske združenie Tábor, čím ste podporili našu pastoračnú činnosť pre gréckokatolíkov vo Vysokých Tatrách a vo farnosti Vernár.

Predchádzajúci rok bol z dôvodu zlej pandemickej situácie poznačený útlmom akcií a mnohé z plánovaného sme nemohli uskutočniť. Napriek tomu sme sa okrem základných činností rozhodli podporiť projekt záchrany chrámových zvonov vo Vernári. Tiež sa postupne obnovuje aj kaplnka na Skalnatom plese.

Číslo účtu – IBAN:  SK22 0200 0000 0035 9786 5157       

V mene veriacich farnosti a tiež v mene prichádzajúcich turistov vopred ďakujem každému darcovi. Nech Váš dobrý úmysel podporiť nás odplatí Nebeský otec svojim požehnaním a darom zdravia.

o. Mgr. Miroslav Bartoš,
predseda občianskeho združenia

Firma alebo ten, kto si podáva daňové priznanie sám (do 31. marca 2021), môže poukázať 2% zo zaplatenej dane vpísaním údajov do tlačiva daňového priznania:

Údaje o prijímateľovi:
IČO:Právna forma:
42418968Občianske združenie
Obchodné meno:
Občianske združenie TÁBOR
Sídlo:
UlicaČíslo:
Dominika Tatarku323/10
PSČ:Obec:
058 01Poprad

Ten, kto je zamestnanec, môže poukázať 2% zo zaplatenej dane nasledovne:

  • Požiadajte zamestnávateľa o vydanie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov.
  • Najneskôr do 30. apríla 2021 podajte na daňový úrad (podľa miesta trvalého bydliska):
  • Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (tlačivo si stiahnite tu)
  • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov (požiadajte z učtárne zamestnávateľa, podľa tohto vzoru)

Odišiel vzácny človek

Spomeňme si v modlitbách na človeka, ktorého korene siahajú do našej farnosti Vernár.

S hlbokým zármutkom v srdci a s nádejou na Božie milosrdenstvo oznamujeme, že v utorok 24. februára 2021 v ranných hodinách náhle zosnul v Pánovi dlhoročný kantor farnosti Bratislava-Staré Mesto, prof. Daniel Škoviera vo veku 74 rokov. Jeho úmrtie nebolo spôsobené ochorením Covid-19. Pohrebné obrady sa budú konať vo štvrtok, 4. marca 2021 o 11:00 h v gréckokatolíckom Katedrálnom chráme Povýšenia svätého Kríža v Bratislave. Vzhľadom na platné epidemické opatrenia, ktoré obmedzujú počet účastníkov na pohreboch, sa odporúča účasť prostredníctvom online prenosu cez TV LOGOS (www.logos.tv/bratislava-live). Večná mu pamiatka!

Sčítanie ľudu 2021

Od 15. februára 2021 prebieha na Slovensku sčítanie obyvateľov. Verím, že využijeme jedinečnú možnosť vyjadriť svoju vernosť Kristovi, s ktorým nás spája gréckokatolícka cirkev. Každý z nás, kto chce prehlbovať svoj duchovný život a budovať spoločenstvo s Kristom, iste rád označí, že patrí do gréckokatolíckej cirkvi. Ďakujem všetkým za váš hlas. o.Miroslav

Sviatok stretnutia Pána so Simeonom

2. februára sme slávili sviatok Stretnutia Pána. Svätenie sviec je znakom túžby Boha, aby sme kráčali v Jeho svetle a zároveň pomáhali iným kráčať po ich svätej ceste. Aspoň malé svetlo posvätenej sviece zažiari raz v každej rodine našej farnosti.