Ďakujeme každému, kto podporí našu službu poukázaním 2% pre OZ TÁBOR

Drahí naši podporovatelia. Mnohí z vás ste pred rokom poukázali 2% zo zaplatenej dane pre Občianske združenie Tábor, čím ste podporili našu pastoračnú činnosť pre gréckokatolíkov vo Vysokých Tatrách a vo farnosti Vernár.

Predchádzajúci rok bol z dôvodu zlej pandemickej situácie poznačený útlmom akcií a mnohé z plánovaného sme nemohli uskutočniť. Napriek tomu sme sa okrem základných činností rozhodli podporiť projekt záchrany chrámových zvonov vo Vernári. Tiež sa postupne obnovuje aj kaplnka na Skalnatom plese.

Číslo účtu – IBAN:  SK22 0200 0000 0035 9786 5157       

V mene veriacich farnosti a tiež v mene prichádzajúcich turistov vopred ďakujem každému darcovi. Nech Váš dobrý úmysel podporiť nás odplatí Nebeský otec svojim požehnaním a darom zdravia.

o. Mgr. Miroslav Bartoš,
predseda občianskeho združenia

Firma alebo ten, kto si podáva daňové priznanie sám (do 31. marca 2021), môže poukázať 2% zo zaplatenej dane vpísaním údajov do tlačiva daňového priznania:

Údaje o prijímateľovi:
IČO:Právna forma:
42418968Občianske združenie
Obchodné meno:
Občianske združenie TÁBOR
Sídlo:
UlicaČíslo:
Dominika Tatarku323/10
PSČ:Obec:
058 01Poprad

Ten, kto je zamestnanec, môže poukázať 2% zo zaplatenej dane nasledovne:

  • Požiadajte zamestnávateľa o vydanie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov.
  • Najneskôr do 30. apríla 2021 podajte na daňový úrad (podľa miesta trvalého bydliska):
  • Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (tlačivo si stiahnite tu)
  • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov (požiadajte z učtárne zamestnávateľa, podľa tohto vzoru)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.