Program počas Veľkej noci

Pozývame Vás prežiť sviatky PASCHY s našou farnosťou v zjednotení s Kristom aj tým, že počas veľkonočných sviatkov prídeme s láskou do chrámu.

Ikona vzkriesenia
Veľký štvrtok 17.00 Strasti Ježiša Krista
Veľký piatok 15.00 Večiereň s uložením plaščenice do hrobu
Veľká sobota 15.00 Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého
PASCHA 05.00 Utiereň vzkriesenia
09.00 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, posvätenie jedál
Svetlý pondelok 09.00 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho
*poklona pred plaščenicou bude v piatok do 20.00 a v sobotu od 09.00 do 20.00