Odpustová slávnosť

Po roku sa naše farské spoločenstvo opäť zišlo pri slávení odpustu. Chrámovému sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky predchádzali dva dni duchovnej obnovy. Slávnostnú svätú liturgiu slúžil o. Ľubomír Pulščák z Veľkého Lipníka pri Červenom Kláštore. Naše okolie nám ponúka rôzne vzory. Najmä deťom a mládeži sa ponúkajú vzory, ktoré sú pre nich dokonca nebezpečné. Ako sa teda správne orientovať? V homílii nás o. Ľubo povzbudil, aby sme sa pri našom rozhodovaní učili hľadať správnu cestu a rozlišovať medzi dobrým a zlým podľa príkladu Panny Márie. Počúvaním hlasu Svätého Ducha a nasledovaním dobrých vzorov pomôžeme nie len sebe, ale aj druhým k správnym rozhodnutiam.

Foto: Vladimír Alexa, Jozef Soják

Program na Veľkú noc

Program veľkonočných sviatkov v gréckokatolíckej farnosti Vernár. Podrobný program nájdete na tomto odkaze.

Ikona ukrižovania
Ikona ukrižovania
Veľký štvrtok17.00Strasti Ježiša Krista
Veľký piatok15.00Večiereň s uložením plaščenice do hrobu
Veľká sobota15.00Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého
PASCHA05.00Utiereň vzkriesenia
09.00Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, posvätenie jedál
Svetlý pondelok09.00Liturgia sv. Jána Zlatoústeho
*poklona pred plaščenicou bude v piatok do 21.00 a v sobotu od 09.00 do 21.00

Jeho svätý vrch, prekrásne návršie, je celej zemi na radosť. (Ž 48,3)

Chrám je miestom stretnutia človeka s Bohom. Okolie chrámu je ako „predsieň“, ktorá víta prichádzajúcich. Aby sa príroda v „predsieni“ mohla ľahšie prebudiť, pomohla tomu práca ochotných služobníkov. Keď sa s láskou upratané okolie nášho chrámu zazelená, poteší oči každého prichádzajúceho na modlitbu. Pán Boh zaplať brigádnikom!

Foto: Jozef Soják

Kvetná nedeľa s vladykom Jánom v Poprade

Mládež našej farnosti (od 14 r.) srdečne pozývame na Kvetnú nedeľu s vladykom Jánom, ktorá sa tento rok uskutoční 14. apríla 2019 v Poprade. Stretnutie sa začne archijerejskou svätou liturgiou v chráme o 10.30 h., ktorej hlavným slúžiteľom bude otec arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Po svätej liturgii bude vladyka Ján odovzdávať certifikáty absolventom Animátorskej školy animátora – dobrovoľníka.

Po svätej liturgii bude obed z vlastných zásob a potom presun do Domu kultúry v Poprade, ktorý je vzdialený asi päť až sedem minút peši. Od 13.30 h je pre všetkých pripravený bohatý program – zamyslenia, modlitba a rozjímanie nad Presvätou Bohorodičkou v kontexte témy SDM v Paname: “Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova” (Lk 1, 38). Programom bude sprevádzať kresťanská skupina Lámačské chvály.

Plagát

Novoročný koncert

1. január 2019 vo Vernári obohatil Novoročný koncert známej speváčky ľudových piesní, pani Moniky Kandráčovej. Množstvo zvedavých divákov potešila nie len krásnym spevom vianočných kolied, ale aj osobnými spomienkami na prežívanie sviatkov Kristovho narodenia z detstva. Na husliach ju sprevádzal Patrik Kanuščák a na akordeóne Patrik Bača. Počas koncertu bolo cítiť nie len slávnostnú a pokojnú, ale aj silnú duchovnú atmosféru.  “Dobrá vôľa” prítomných sa ukázala v ich príspevku na dobrovoľné vstupné. Vyzbieralo sa  630 €, ktorými budú podporené misijné a charitatívne projekty  Dobrej noviny 2018  v Afrike.


Foto: Vladimír Alexa

Program počas vianočných sviatkov

Pozývame Vás prežiť sviatky Narodenia nášho Spasiteľa Ježiša Krista v Jeho blízkosti. Bohoslužobný poriadok v chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky vo Vernári nájdete v tabuľke nižšie.

Ikona Narodenia

dátum čas obrad
24.12. 14:00 večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého
20:00 veľké povečerie s litijou
25.12. 09:00 liturgia sv. Jána Zlatoústeho (prikázaný sviatok)
26.12. 09:00 liturgia sv. Jána Zlatoústeho (prikázaný sviatok)
12:00 posväcovanie domov
27.12. 17:00 liturgia sv. Jána Zlatoústeho
Ikona Bohozjavenia
01.01. 10:00 liturgia sv. Bazila Veľkého (prikázaný sviatok)
15:30 novoročný koncert – Monika Kandráčová
05.01. 17:00 večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého
06.01. 09:00 liturgia sv. Jána Zlatoústeho, Jordánske svätenie vody (prikázaný sviatok)

Mikulášsky dotyk

V liturgickom kalendári si počas roka každý deň spomíname na svätých, ktorých životný príbeh je jedinečný. Spomenúť si na svätého Mikuláša je niečo ešte výnimočnejšie. Prečo? Pretože to nebola iba spomienka, ale stretnutie s ním „LIVE“ – „naživo“.

Povzbudenie od neho samého malo tie správne „grády“:

  • mať radosť z toho, že patríme Kristovi, nám dáva odvahu zvelebovať ho slovom chvály „Aleluja“ pred všetkými…
  • sme vzácni ľudia a Boh sa teší, ak v našom živote rozvíjame dary, ktoré sme dostali…
  • v nebi je veľká radosť, ak sa vieme rozdeliť, hoci aj s drobnými skutkami lásky…
  • z maličkostí, ktoré darujeme, najviac zbohatneme

Toto sú iba niektoré z myšlienok, ktorými otec Mikuláš „naživo“ v nedeľu povzbudil nás všetkých – dospelých i deti.

Prišli sme na to, že takto sa ešte lepšie pripravíme na prijatie najväčšieho daru, ktorý nám cez vianočné sviatky ponúka sám Nebeský otec – betlehemské dieťa – Ježiša Krista, nášho Spasiteľa.


Foto: Vladimír Alexa

Časopis SLOVO

Vyhlásenie Rady hierarchov k časopisu SLOVO

Sláva Isusu Christu!

Drahí veriaci, v septembri tohto roka sme na Rade hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku potvrdili status časopisu Slovo, ktorý sa tak aj formálne stal oficiálnym časopisom celej Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Je teda i časopisom každej eparchie na Slovensku: Prešova, Košíc i Bratislavy, teda i každého z vás. Chceme vás poprosiť o súčinnosť s jeho zachovaním. Aj keď celkový počet odberateľov časopisu každý rok narastá, na svoje ďalšie fungovanie časopis potrebuje nielen terajších, ale i nových odberateľov. Radi by sme vám ho odporučili, je to naozaj doma i v zahraničí veľmi kladne hodnotené periodikum určené celej rodine od tých najmenších až po seniorov. Zároveň tých z vás, ktorí si to môžu dovoliť, pozývame k priamej finančnej podpore časopisu formou mesačných príspevkov. Na to, aby ste mohli Slovo odoberať, vám stačia i dve eurá mesačne, no samozrejme najvýhodnejší odber je spoločne s ostatnými. Viac informácií vám poskytnú vaši duchovní otcovia.

S požehnaním všetkým čitateľom časopisu Slovo

vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita;
vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha;
vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha;
vladyka Marián Andrej Pacák CSsR, torontský eparcha

logo-slovo

Ako odoberať časopis SLOVO?

Odber 11 a viac ks z každého čísla: minimálny príspevok 15,- € / odber / rok
Odber do 10 ks vrátane z každého čísla: minimálny príspevok 18,50 € / odber / rok
Odber 1 ks na adresu (SIPO): minimálny príspevok 2,- € mesačne => 24,- € / odber /rok
(stačí zavolať do redakcie a nadiktovať EČ SIPA)
Elektronický odber: minimálny príspevok 10,- € / odber / rok

Ako podporiť časopis SLOVO?

  • ľubovoľná suma mesačne zadaná trvalým príkazom (VS: 700)
  • ľubovoľná suma (od 2,- €) mesačne zadaná cez SIPO (stačí zavolať do redakcie a nadiktovať EČ SIPA a výšku daru)
  • členstvo v klube priateľov časopisu Slovo – podpora minimálne 10,- € mesačne (VS: 777 alebo SIPO – stačí zavolať do redakcie a nadiktovať EČ a výšku daru)
  • reklamný partner časopisu Slovo (určené živnostníkom a firmám – kontaktovať redakciu)
  • modlitebná podpora – ruženec v poslednú nedeľu v mesiaci (informovať redakciu)

Kontakt:

šéfredaktor: o. Juraj Gradoš 0911 711 263
sefredaktor@casopisslovo.sk
redakcia: 051 756 26 42
redakcia@casopisslovo.sk
distribúcia: distribucia@casopisslovo.sk