Program počas Veľkej noci

Pozývame Vás prežiť sviatky PASCHY s našou farnosťou v zjednotení s Kristom aj tým, že počas veľkonočných sviatkov prídeme s láskou do chrámu.

Ikona vzkriesenia
Veľký štvrtok 17.00 Strasti Ježiša Krista
Veľký piatok 15.00 Večiereň s uložením plaščenice do hrobu
Veľká sobota 15.00 Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého
PASCHA 05.00 Utiereň vzkriesenia
09.00 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, posvätenie jedál
Svetlý pondelok 09.00 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho
*poklona pred plaščenicou bude v piatok do 20.00 a v sobotu od 09.00 do 20.00

Sviatok stretnutia Pána so Simeonom

2. februára sme slávili sviatok Stretnutia Pána. Svätenie sviec je znakom túžby Boha, aby sme kráčali v Jeho svetle a zároveň pomáhali iným kráčať po ich svätej ceste. Aspoň malé svetlo posvätenej sviece zažiari raz v každej rodine našej farnosti.

Prvý dotyk Božieho milosrdenstva

V sobotu 5. septembra 2020, prijatím sviatosti pokánia – svätou spoveďou sa 6 detí z našej osobne stretlo s Božím milosrdenstvom. Odpustenie hriechov, ktorého sa im dostalo skrze kňazské rozhrešenie, sprostredkovalo „úľavu na duši“ i pokoj svedomia, ktorý je darom Božieho milosrdenstva, darom od Ježiša Krista.

V nedeľu, pred slávnostným prijatím Eucharistie, si deti obnovili krstné sľuby. Už od krstu všetci patríme do Kristovej cirkvi, čo je pre každého veľkou výsadou, ale aj zodpovednosťou. Byť Božím dieťaťom a patriť do spoločenstva cirkvi – našej farnosti je preto veľkou výsadou, lebo práve tam môžeme cez kňaza prijímať odpustenie hriechov a Eucharistiu – telo a krv Ježiša Krista, ktorý je pokrmom a posilou na ceste životom viery. Po skončení slávnosti prišiel čas prejaviť našu zodpovednosť. Rodičia spolu s deťmi nám počas nasledujúcich dní ukážu, aké silné bolo ich rozhodnutie patriť Kristovi skrze pravidelnú modlitbu doma, účasť na svätej liturgii v chráme, pravidelnou svätou spoveďou a častým prijímaním Eucharistie.

Deťom a ich rodičom prajeme v tejto novej zodpovednosti veľa Božieho požehnania, pomoc a ochranu Panny Márie a zdravie.

Pozvánka na odpustovú slávnosť

V nedeľu 13. septembra 2020 budeme sláviť odpustovú slávnosť Narodenia Presvätej Bohorodičky s myrovaním, obchodom okolo chrámu a čítaním evanjelií. Odpustu bude predchádzať duchovná obnova v piatok a v sobotu.

Piatok16:30
17:30
spovedanie v chráme
sv. liturgia, eucharistická poklona s požehnaním
Sobota16:30
17:30
spovedanie v chráme
sv. liturgia, litija a požehnanie litijných darov
Nedeľa10:00slávnostná sv. liturgia, myrovanie, obchod okolo chrámu

Srdečne pozývame všetkých, vaše rodiny aj známych, aby sme spolu využili príležitosť prehĺbiť svoj vzťah k Bohu podľa príkladu Panny Márie, našej nebeskej mamky.

Online bohoslužby počas Veľkého týždňa

Ikona vzkriesenia

Prinášame vám prehľad bohoslužieb Prešovskej metropolie prenášaných prostredníctvom internetu počas Veľkého týždňa. Texty k obradom nájdete v brožúrke Christos Voskrese, prípadne na stránke časoslov.sk.

V prípade, že nemôžete sledovať online prenosy, vás pozývame k modlitbe utierní a večierní podľa textov, ktoré máte k dispozícii doma. Prešovská archieparchia vydala v tomto čase pandémie koronavírusu modlitbu Akatistu k svätým lekárom, divotvorcom a nezištníkom Kozmovi a Damiánovi, ktorú si môžete stiahnuť v PDF.

Okrem toho vám ponúkame aj brožúry rodinných domácich liturgií na:
Veľký piatok (PDF slovensky alebo cirkevnoslovansky)
Svätú nedeľu Paschy (PDF slovensky alebo cirkevnoslovansky)

VEĽKÝ ŠTVRTOK
6:30Utiereň, Košice/katedrála, online prenos
9:00Sv. liturgia s posvätením myra, Košice/katedrála, online prenos
Tretia hodinka, Litmanová, online prenos
9:153. hodinka + Posvätný ruženec, Ľutina, online prenos
9:20Veľkopôstny moleben, Litmanová, online prenos
10:00Kajúci Akatist, Ľutina, online prenos
Modlitba sv. ruženca, Litmanová, online prenos
10:30Sv. liturgia, Eucharistická adorácia, Litmanová, online prenos
15:00Korunka k Božiemu milosrdenstvu, Ľutina, online prenos
Korunka Božieho milosrdenstva, Litmanová, online prenos
15:15Deviata hodinka, Litmanová, online prenos
15:30Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého, Litmanová, online prenos
16:00Obrady Veľkého štvrtka, Klokočov, online prenos
16:30Obrady Veľkého štvrtka, Prešov/katedrála, online prenos
Svätý ruženec, Košice/katedrála, online prenos
17:00Obrady Veľkého štvrtka, Bratislava/katedrála, online prenos
Obrady Veľkého štvrtka, Michalovce/bazilika, online prenos
Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého, Košice/katedrála, online prenos
18:00Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého, Ľutina, online prenos
20:00Ruženec za ochranu našej krajiny, Litmanová, online prenos
20:30Utiereň- strasti, Litmanová, online prenos
21:00Strasti, Ľutina, online prenos
VEĽKÝ PIATOK
7:30Cárske časy, Litmanová, online prenos
1. Kráľovská hodinka, Košice/katedrála, online prenos
8:00Strasti nášho Pána Ježiša Krista, Košice/katedrála, online prenos
Kráľovské hodinky, Prešov/katedrála, online prenos
Kráľovské hodinky, Bratislava/katedrála, online prenos
Kráľovské hodinky, Michalovce/bazilika, online prenos
9:00Krížová cesta, Litmanová, online prenos
Kráľovské hodinky, Klokočov, online prenos
10:00Kráľovské hodinky, Ľutina, online prenos
14:30Posvätný ruženec, Ľutina, online prenos
15:00Večiereň s uložením plaščenice, Ľutina, online prenos
Korunka Božieho milosrdenstva, Litmanová, online prenos
Večiereň s uložením plaščenice, Prešov/katedrála, online prenos
Večiereň s uložením plaščenice, Klokočov, online prenos
15:30Večiereň s uložením plaščenice, Litmanová, online prenos
Večiereň s uložením plaščenice, Košice/katedrála, online prenos
16:00Večiereň s uložením plaščenice, Bratislava/katedrála, online prenos
17:00Večiereň s uložením plaščenice, Michalovce/bazilika, online prenos
20:00Ruženec za ochranu našej krajiny, Litmanová, online prenos
VEĽKÁ SOBOTA
7:00Jeruzalemská utiereň, Prešov/katedrála, online prenos
7:30Jeruzalemská utiereň, Litmanová, online prenos
8:00Jeruzalemská utiereň, Bratislava/katedrála, online prenos
Jeruzalemská utiereň, Košice/katedrála, online prenos
Jeruzalemská utiereň, Michalovce/bazilika, online prenos
10:00Jeruzalemská utiereň, Ľutina, online prenos
Ruženec, Litmanová, online prenos
10:30Svätá liturgia, Litmanová, online prenos
15:00Korunka Božieho milosrdenstva, 9. hodinka, Litmanová, online prenos
15:159. hodinka, Litmanová, online prenos
15:30Večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého, Litmanová, online prenos
16:00Večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého, Bratislava/katedrála, online prenos
Večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého, Klokočov, online prenos
16:30Večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého, Prešov/katedrála, online prenos
17:00Večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého, Košice/katedrála, online prenos
Večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého, Michalovce/bazilika, online prenos
18:00Večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého, Ľutina, online prenos
20:00Ruženec za ochranu našej krajiny, Litmanová, online prenos
20:30Mariánske večeradlo, Litmanová, online prenos
23:30Nadhrobná polnočnica, Ľutina, online prenos
24:00Nadhrobná polnočnica, Litmanová, online prenos
SVÄTÁ A VEĽKÁ NEDEĽA PASCHY
5:00Utiereň vzkriesenia, Litmanová, online prenos
Utiereň vzkriesenia, Košice/katedrála, online prenos
Utiereň vzkriesenia, Michalovce/bazilika, online prenos
5:30Svätá liturgia, Litmanová, online prenos
6:00Utiereň vzkriesenia, Ľutina, online prenos
Utiereň vzkriesenia, Bratislava/katedrála, online prenos
7:00Svätá liturgia, Ľutina, online prenos
Utiereň vzkriesenia, Prešov/katedrála, online prenos
Utiereň vzkriesenia, Klokočov, online prenos
8:00Svätá liturgia, Prešov/katedrála, online prenos
Svätá liturgia, Michalovce/bazilika, online prenos
9:00Svätá liturgia, Bratislava/katedrála, online prenos
Svätá liturgia, Košice/katedrála, online prenos
9:30Svätá liturgia, Michalovce/bazilika, online prenos
10:00Svätá liturgia, Ľutina, online prenos
Ruženec, Litmanová, online prenos
Svätá liturgia, Prešov/katedrála, online prenos
Svätá liturgia, Klokočov, online prenos
10:30Svätá liturgia, Litmanová, online prenos
Svätá liturgia, Bratislava/katedrála, online prenos
14:00Večiereň, Klokočov, online prenos
15:00Korunka Božieho milosrdenstva, Večiereň, Ľutina, online prenos
Korunka Božieho milosrdenstva, Večiereň, Litmanová, online prenos
17:00Večiereň, Prešov/katedrála, online prenos
Večiereň, Bratislava/katedrála, online prenos
Večiereň, Košice/katedrála, online prenos
Večiereň, Michalovce/bazilika, online prenos
20:00Ruženec za ochranu našej krajiny, Litmanová, online prenos

Dokonalá ľútosť

Gerard van Honthorst: Kajúci svätý Peter

Mnohí z nás majú vo zvyku vyspovedať sa pred sviatkami Paschy, čo v súčasnej situácii nie je možné. Preto nás o. arcibiskup pozýva vzbudiť si tzv. dokonalú ľútosť, ktorou sa odpúšťajú aj ťažké hriechy, ak splníme podmienky uvedené v Nóte Apoštolskej penitenciárie, najmä pristúpenie k sviatostnej spovedi hneď, ako to bude možné. Ponúkame tiež text Kajúcej pobožnosti, ktorý môže slúžiť ako inšpirácia k vzbudeniu si dokonalej ľútosti.

kajuca_poboznost_pandemia

(strany posúvajte šípkami vľavo dole)

Kvetná nedeľa

Dnes je Kvetná nedeľa, ktorá je iná ako v minulých rokoch. Zostávame doma, bohoslužby môžeme sledovať iba cez internet, televíziu a bahniatka nebudú posvätené v chráme. Napriek tomu nemusíme prísť o to najdôležitejšie, lebo nám nič nebráni touto nedeľou vstúpiť do slávenia Paschy, ktorá je pred nami. Na tomto odkaze nájdete texty modlitieb, ktoré vám pomôžu slávnostne prežiť dnešný deň.

o. Miroslav

Kde a kedy môžeme duchovne načerpať?

Aby ste nemuseli strácať čas dlhým hľadaním na internete, uvádzame odkazy na online sledovanie gréckokatolíckych bohoslužieb na Slovensku tak, ako ich boli zverejnené na stránke Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov. Bohoslužby sú zoradené podľa času a dní v týždni. Pousilujme sa nájsť si čas na modlitbu, počas sledovania prenosov sa vnútorne stíšiť a prežívať posvätný čas modlitby ako keby sme boli v chráme.
PONDELOK – PIATOK
7:00Utiereň, Michalovce, online prenos
7:30(St, Pi) Utiereň, Košice, online prenos
9:003. hodinka + pobožnosť, Litmanová, online prenos
3. hodinka, Ľutina, online prenos
9:30Svätý ruženec, Ľutina, online prenos
10:00Svätá liturgia (St, Pi – Akatist), Ľutina, online prenos
Svätý ruženec, Litmanová, online prenos
10:30Svätá liturgia, Litmanová, online prenos
15:00Korunka k Bož. milos. (+ 9. hod Po, Ut, Št) Ľutina, online prenos
Korunka k Bož. milos. + 9. hod Litmanová, online prenos
15:30Večiereň/služba VPD, Litmanová, online prenos
16:30Svätá liturgia/služba VPD, Prešov, online prenos
Pobožnosť, Košice, online prenos
17:00Svätá liturgia/služba VPD, Košice, online prenos
Večiereň/služba VPD, Bratislava, online prenos
17:20
17:30
17:40
17:50
(Pi) Krížová cesta Michalovce, online prenos
Pobožnosť (okrem Pi), Michalovce, online prenos
(Po, Ut, Št) Veľkopôstny moleben, Ľutina, online prenos
(St, Pi) 9. hodinka, Ľutina, online prenos
18:00Svätá liturgia/služba VPD, Michalovce, online prenos
Svätá liturgia/služba VPD, Ľutina, online prenos
20:00Svätý ruženec za ochranu krajiny, Litmanová, online prenos
SOBOTA
7:00Svätá liturgia, Prešov, online prenos
Svätá liturgia, TV LUX, online prenos
9:003. hodinka + pobožnosť, Litmanová, online prenos
3. hodinka, Michalovce, online prenos
9:15Svätý ruženec, Ľutina, online prenos
9:30Svätá liturgia, Michalovce, online prenos
10:00Svätá liturgia, Ľutina, online prenos
Svätý ruženec, Litmanová, online prenos
10:30Svätá liturgia, Litmanová, online prenos
15:00Korunka k Bož. milosrdenstvu Ľutina, online prenos
Korunka k Bož. milos. + 9. hodinka Litmanová, online prenos
15:30Večiereň, Litmanová, online prenos
17:00Večiereň, Prešov, online prenos
Svätá liturgia (potom večiereň), Bratislava, online prenos
Večiereň, Košice, online prenos
18:00Svätá liturgia, Prešov, online prenos
Svätá liturgia (potom večiereň), Michalovce, online prenos
Svätá liturgia, Košice, online prenos
20:00Svätý ruženec za ochranu krajiny, Litmanová, online prenos
NEDEĽA
7:00Utiereň, Prešov, online prenos
Utiereň, Michalovce, online prenos
7:30Utiereň, Košice, online prenos
8:00Utiereň, Bratislava,online prenos
Svätá liturgia, Prešov, online prenos
Svätá liturgia, Michalovce, online prenos
9:00Svätá liturgia, Košice, online prenos
Svätá liturgia, Bratislava, online prenos
Svätá liturgia, Klokočov, online prenos
3. hodinka, Akatist k Bohorodičke, Litmanová, online prenos
3. hodinka, Ľutina, online prenos
9:30Svätá liturgia, Michalovce, online prenos
Svätý ruženec, Ľutina, online prenos
10:00Svätá liturgia, Prešov, online prenos
Svätá liturgia, Ľutina, online prenos
Svätý ruženec, Litmanová, online prenos
10:30Svätá liturgia, Litmanová, online prenos
Svätá liturgia, Bratislava, online prenos
13:30Svätý ruženec, Litmanová, online prenos
14:00Svätá liturgia, Litmanová, online prenos
15:00Eucharistická adorácia a Korunka, Litmanová, online prenos
Korunka k Božiemu milosrdenstvu, Ľutina, online prenos
Svätá liturgia, Košice, online prenos
15:30Večiereň, Litmanová, online prenos
17:00Svätá liturgia, Ľutina, online prenos
Večiereň, Prešov, online prenos
Večiereň, Bratislava, online prenos
Večiereň, Košice, online prenos
18:00Večiereň, Michalovce, online prenos
20:00Svätý ruženec za ochranu krajiny, Litmanová, online prenos
Odkaz na online vysielané bohoslužby, tak gréckokatolícke ako aj rímskokatolícke, nájdete na stránkach TKKBS na tomto odkaze.

Priamy televízny prenos v RTVS z katedrály v Prešove

V Lazárovu sobotu 04. apríla 2020 o 18.00 bude v priamom televíznom prenose RTVS na Trojke vysielaná gréckokatolícka svätá liturgia z Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Svätú liturgiu bude sláviť vysokopreosvietený vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita a homíliu ohlási Mons. Ľubomír Petrík, protosynkel Prešovskej archieparchie. V tomto čase epidémie koronavírusu a nemožnosti veriacich zúčastňovať sa v chrámoch na bohoslužbách o to viac pozývame k spoločnej eucharistickej modlitbe.