Požehnanie lán horským vodcom

Pri príležitosti otvorenia tatranských chodníkov pre turistov sa 18. júna konal už tradičný obrad posvätenia lán horských vodcov. O tejto udalosti informoval aj denník Nový čas.

Na túry do Tatier prídu tisíce turistov. Väčšina z nich bude za svojimi cieľmi putovať po značených chodníkoch, avšak v sprievode horského vodcu je možné dostať sa aj na miesta mimo nich.

Veríme, že Pán Boh vodcov aj ich zverencov bude ochraňovať, aby sa mohli kochať krásami jeho stvorenia bez vážnejších problémov.

Foto: Igor Ludma

Podporte našu službu poukázaním 2% zo zaplatenej dane

V minulom roku mnohí z vás poukázaním 2% zo zaplatenej dane pre Občianske združenie Tábor podporili našu pastoračnú činnosť pre gréckokatolíkov vo Vysokých Tatrách a vo farnosti Vernár. Podarilo sa nám napríklad zorganizovať koncert, vďaka ktorému sme podporili Dobrú novinu (misijné projekty v Afrike  630 €). Dali sme opraviť a renovovať chrámové liturgické rúcha (545 €) a pomohli sme aj k účasti veriacich na modlitbách v Krakove a v Ľutine.

Aj tento rok sa uchádzame o Vašu priazeň a podporu našej pastoračnej služby a duchovných aktivít. Okrem pastoračnej činnosti chceme pomôcť  aj pri obnove pôvodných chrámových lavíc vo Vernári, ktoré sú v havarijnom stave.

V mene všetkých prichádzajúcich turistov, slúžiacich dobrovoľníkov, veriacich farnosti a tiež v mene detí a mládeže našej farnosti ďakujeme každému darcovi. Nech Váš dobrý úmysel podporiť nás odplatí stonásobkom Nebeský otec a my svoju vďačnosť prejavíme svätou liturgiou obetovanou za našich darcov a podporovateľov. Ďakujeme!

o. Mgr. Miroslav Bartoš, protojerej
farár farnosti Vernár spravujúci jurisdikčné územie Vysoké Tatry,                                    predseda občianskeho združenia

Ten, kto si podáva daňové priznanie sám (do 31. marca 2019), môže poukázať 2% zo zaplatenej dane vpísaním údajov do tlačiva daňového priznania:

Údaje o prijímateľovi:
IČO Právna forma
42418968 Občianske združenie
Obchodné meno
Občianske združenie TÁBOR, Poprad
Sídlo
Ulica Číslo
Námestie sv. Egídia 62 / 30
PSČ Obec
058 01 Poprad

Ten, kto je zamestnanec, môže poukázať 2% zo zaplatenej dane nasledovne:

 • Požiadajte zamestnávateľa o vydanie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov.
 • Najneskôr do 30. apríla 2019 podajte na daňový úrad (podľa miesta trvalého bydliska):
  • Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (tlačivo si stiahnite tu)
  • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov (požiadajte z učtárne zamestnávateľa, podľa tohto vzoru)

 

Novoročný koncert

1. január 2019 vo Vernári obohatil Novoročný koncert známej speváčky ľudových piesní, pani Moniky Kandráčovej. Množstvo zvedavých divákov potešila nie len krásnym spevom vianočných kolied, ale aj osobnými spomienkami na prežívanie sviatkov Kristovho narodenia z detstva. Na husliach ju sprevádzal Patrik Kanuščák a na akordeóne Patrik Bača. Počas koncertu bolo cítiť nie len slávnostnú a pokojnú, ale aj silnú duchovnú atmosféru.  “Dobrá vôľa” prítomných sa ukázala v ich príspevku na dobrovoľné vstupné. Vyzbieralo sa  630 €, ktorými budú podporené misijné a charitatívne projekty  Dobrej noviny 2018  v Afrike.


Foto: Vladimír Alexa

Mikulášsky dotyk

V liturgickom kalendári si počas roka každý deň spomíname na svätých, ktorých životný príbeh je jedinečný. Spomenúť si na svätého Mikuláša je niečo ešte výnimočnejšie. Prečo? Pretože to nebola iba spomienka, ale stretnutie s ním „LIVE“ – „naživo“.

Povzbudenie od neho samého malo tie správne „grády“:

 • mať radosť z toho, že patríme Kristovi, nám dáva odvahu zvelebovať ho slovom chvály „Aleluja“ pred všetkými…
 • sme vzácni ľudia a Boh sa teší, ak v našom živote rozvíjame dary, ktoré sme dostali…
 • v nebi je veľká radosť, ak sa vieme rozdeliť, hoci aj s drobnými skutkami lásky…
 • z maličkostí, ktoré darujeme, najviac zbohatneme

Toto sú iba niektoré z myšlienok, ktorými otec Mikuláš „naživo“ v nedeľu povzbudil nás všetkých – dospelých i deti.

Prišli sme na to, že takto sa ešte lepšie pripravíme na prijatie najväčšieho daru, ktorý nám cez vianočné sviatky ponúka sám Nebeský otec – betlehemské dieťa – Ježiša Krista, nášho Spasiteľa.


Foto: Vladimír Alexa

Odpustová slávnosť

Aj tento rok sme slávili sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky, ktorému je zasvätený aj náš chrám. Pozrite si fotogalériu z duchovnej obnovy v piatok a sobotu, počas ktorej sme sa modlili a zamýšľali nad Božím slovom s o. Šimonom Gajanom. Samotná slávnosť nasledovala v nedeľu s hosťom, o. Mariánom Sabolom. Po skončení sv. liturgie nasledoval ešte sprievod okolo chrámu s čítaním evanjelií na štyri svetové strany.


Fotografie: Vladimír Alexa

Púť do Krakova

po príchode

Aj veriaci z farnosti Vernár, Telgárt a Šumiac sa zúčastnili na 9. metropolitnej púti v Krakove. Po skorom rannom vstávaní a štvorhodinovej ceste autobusom sme dorazili na miesto konania, Sanktuárium Božieho milosrdenstva. Zvukový záznam homílie emeritného przemyšlsko-varšavského arcibiskupa Ivana Martyniaka si môžete vypočuť tu.

na sv. liturgii

Naša účasť na púti bola podporená Občianskym združením TÁBOR.

Na týchto odkazoch si môžete prečítať oficiálnu správu a pozrieť fotogalériu.

Podporte nás 2 % z dane

Pri pastoračnej starostlivosti o gréckokatolíkov vo Vysokých Tatrách  a vo farnosti Vernár, pri našej službe v duchovných aktivitách, práci s deťmi a mládežou a pri materiálnej obnove a udržiavaní bohoslužobných priestorov môžete pomôcť poukázaním 2% zo zaplatenej dane pre Občianske združenie Tábor.

Dve percentá
Môžete nás podporiť dvoma percentami z dane.

Ten, kto si podáva daňové priznanie sám (do 31. marca 2018),  môže poukázať 2% zo zaplatenej dane vpísaním údajov do tlačiva daňového priznania:

Údaje o prijímateľovi:
IČO Právna forma
42418968 Občianske združenie
Obchodné meno
Občianske združenie TÁBOR, Poprad
Sídlo
Ulica Číslo
Námestie sv. Egídia 62 / 30
PSČ Obec
058 01 Poprad

Ten, kto je zamestnanec, môže poukázať 2% zo zaplatenej dane následovne:

 1. Najneskôr do 15. februára 2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.
 2. Zároveň požiadajte zamestnávateľa o vydanie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov.
 3. Najneskôr do 30. apríla 2018 podajte na daňový úrad (podľa miesta trvalého bydliska):
  • Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (tlačivo si stiahnite tu)
  • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov (z učtárne zamestnávateľa)

V  mene  všetkých  prichádzajúcich turistov,   slúžiacich dobrovoľníkov, veriacich farnosti  a  tiež v mene detí a mládeže našej farnosti ďakujem každému darcovi.
o. Mgr. Miroslav Bartoš, protojerej
farár farnosti Vernár spravujúci jurisdikčné územie Vysoké Tatry

Nová stránka!

Vitajte na našej novej stránke!

Ospravedlňujeme sa, ale stránku momentálne ešte len pripravujeme. Postupne ju budeme zapĺňať novým obsahom. Radi by sme Vás informovali o chode gréckokatolíckej farnosti vo Vernári a pastorácii gréckokatolíkov vo Vysokých Tatrách. Taktiež sa dozviete o projektoch podporovaných občianskym združením Tábor. Veríme, že sa Vám bude páčiť!

MB