PRI ZÁCHRANE ĽUDSKÉHO ŽIVOTA NESMIEME ZABUDNÚŤ NA ZÁCHRANU DUŠE

8. január 2022 privítal výborným počasím nie len tatranských lyžiarov, ale aj vladyku Jána Babjaka SJ, kňazov, veriacich z Tatier a okolia i ostatných pozvaných hostí, ktorí vystúpili do Gréckokatolíckej kaplnky na Skalnatom plese, aby sa spolu modlili.
V homílii upriamil vladyka našu pozornosť na reálne pôsobenie zlého ducha vo svete. „Musíme pamätať na to, že existuje a útočí aj na nás. Veď aj Ježiša pokúšal. Odolať pokušeniam a zvíťaziť dokážeme jedine silným spojením s Ježišom v modlitbe, čítaním Božieho Slova a prijímaním Eucharistie. Ak predsa padneme, je potrebné priznať si chyby, s ľútosťou a pokorou ich vyznať vo sviatosti zmierenia a vďaka Božiemu milosrdenstvu posilnení kráčať ďalej a vydávať svedectvo živej viery,“ povedal.
V závere svätej liturgie vladyka požehnal nové automatizované externé defibrilátory a ikony Ježiša Krista, Bohorodičky a sviatku Premenenia Pána na hore Tábor. Ikony napísal a do kaplnky venoval Ing. Peter Homza. Ich inštalácia v kaplnke doplní liturgický priestor a umožní turistom, modliac sa pred ikonami, prežívať reálnu blízkosť Boha.
Po svätej liturgii boli tri život zachraňujúce defibrilátory odovzdané zástupcom lyžiarskych stredísk a horským záchranárom. Vladyka pripomenul, aby sme pri starostlivosti o svoje telesné zdravie nezabúdali aj na „zdravie nesmrteľnej duše“. Všetci prítomní sa zhodli na tom, že ich umiestnenie na Skalnatom Plese, Hrebienku a v Jasnej na južnej strane Chopka má veľký význam, ak zachránia čo i len jeden ľudský život. Snáď ich bude potrebovať čo najmenej turistov.

Filipovka 2021

Všetci si uvedomujeme, ako rýchlo sa míňajú posledné dni roka. O to bližšie sú pred nami sviatky Kristovho narodenia. Nepoľavujme v snahe „nedať sa prevalcovať ponukami sveta“. Pomôže nám aj krátka chvíľa zamyslenia nad Božím slovom, v ktorom vidíme zlatú niť Jeho Lásky k nám. Od vekov, trpezlivo a s jasnou víziou pripravuje záchranu človeka.

Ďakujeme každému, kto podporí našu službu poukázaním 2% pre OZ TÁBOR

Drahí naši podporovatelia. Mnohí z vás ste pred rokom poukázali 2% zo zaplatenej dane pre Občianske združenie Tábor, čím ste podporili našu pastoračnú činnosť pre gréckokatolíkov vo Vysokých Tatrách a vo farnosti Vernár.

Predchádzajúci rok bol z dôvodu zlej pandemickej situácie poznačený útlmom akcií a mnohé z plánovaného sme nemohli uskutočniť. Napriek tomu sme sa okrem základných činností rozhodli podporiť projekt záchrany chrámových zvonov vo Vernári. Tiež sa postupne obnovuje aj kaplnka na Skalnatom plese.

Číslo účtu – IBAN:  SK22 0200 0000 0035 9786 5157       

V mene veriacich farnosti a tiež v mene prichádzajúcich turistov vopred ďakujem každému darcovi. Nech Váš dobrý úmysel podporiť nás odplatí Nebeský otec svojim požehnaním a darom zdravia.

o. Mgr. Miroslav Bartoš,
predseda občianskeho združenia

Firma alebo ten, kto si podáva daňové priznanie sám (do 31. marca 2021), môže poukázať 2% zo zaplatenej dane vpísaním údajov do tlačiva daňového priznania:

Údaje o prijímateľovi:
IČO:Právna forma:
42418968Občianske združenie
Obchodné meno:
Občianske združenie TÁBOR
Sídlo:
UlicaČíslo:
Dominika Tatarku323/10
PSČ:Obec:
058 01Poprad

Ten, kto je zamestnanec, môže poukázať 2% zo zaplatenej dane nasledovne:

  • Požiadajte zamestnávateľa o vydanie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov.
  • Najneskôr do 30. apríla 2021 podajte na daňový úrad (podľa miesta trvalého bydliska):
  • Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (tlačivo si stiahnite tu)
  • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov (požiadajte z učtárne zamestnávateľa, podľa tohto vzoru)

Odišiel vzácny človek

Spomeňme si v modlitbách na človeka, ktorého korene siahajú do našej farnosti Vernár.

S hlbokým zármutkom v srdci a s nádejou na Božie milosrdenstvo oznamujeme, že v utorok 24. februára 2021 v ranných hodinách náhle zosnul v Pánovi dlhoročný kantor farnosti Bratislava-Staré Mesto, prof. Daniel Škoviera vo veku 74 rokov. Jeho úmrtie nebolo spôsobené ochorením Covid-19. Pohrebné obrady sa budú konať vo štvrtok, 4. marca 2021 o 11:00 h v gréckokatolíckom Katedrálnom chráme Povýšenia svätého Kríža v Bratislave. Vzhľadom na platné epidemické opatrenia, ktoré obmedzujú počet účastníkov na pohreboch, sa odporúča účasť prostredníctvom online prenosu cez TV LOGOS (www.logos.tv/bratislava-live). Večná mu pamiatka!

Sčítanie ľudu 2021

Od 15. februára 2021 prebieha na Slovensku sčítanie obyvateľov. Verím, že využijeme jedinečnú možnosť vyjadriť svoju vernosť Kristovi, s ktorým nás spája gréckokatolícka cirkev. Každý z nás, kto chce prehlbovať svoj duchovný život a budovať spoločenstvo s Kristom, iste rád označí, že patrí do gréckokatolíckej cirkvi. Ďakujem všetkým za váš hlas. o.Miroslav