Online bohoslužby počas Veľkého týždňa

Ikona vzkriesenia

Prinášame vám prehľad bohoslužieb Prešovskej metropolie prenášaných prostredníctvom internetu počas Veľkého týždňa. Texty k obradom nájdete v brožúrke Christos Voskrese, prípadne na stránke časoslov.sk.

V prípade, že nemôžete sledovať online prenosy, vás pozývame k modlitbe utierní a večierní podľa textov, ktoré máte k dispozícii doma. Prešovská archieparchia vydala v tomto čase pandémie koronavírusu modlitbu Akatistu k svätým lekárom, divotvorcom a nezištníkom Kozmovi a Damiánovi, ktorú si môžete stiahnuť v PDF.

Okrem toho vám ponúkame aj brožúry rodinných domácich liturgií na:
Veľký piatok (PDF slovensky alebo cirkevnoslovansky)
Svätú nedeľu Paschy (PDF slovensky alebo cirkevnoslovansky)

VEĽKÝ ŠTVRTOK
6:30Utiereň, Košice/katedrála, online prenos
9:00Sv. liturgia s posvätením myra, Košice/katedrála, online prenos
Tretia hodinka, Litmanová, online prenos
9:153. hodinka + Posvätný ruženec, Ľutina, online prenos
9:20Veľkopôstny moleben, Litmanová, online prenos
10:00Kajúci Akatist, Ľutina, online prenos
Modlitba sv. ruženca, Litmanová, online prenos
10:30Sv. liturgia, Eucharistická adorácia, Litmanová, online prenos
15:00Korunka k Božiemu milosrdenstvu, Ľutina, online prenos
Korunka Božieho milosrdenstva, Litmanová, online prenos
15:15Deviata hodinka, Litmanová, online prenos
15:30Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého, Litmanová, online prenos
16:00Obrady Veľkého štvrtka, Klokočov, online prenos
16:30Obrady Veľkého štvrtka, Prešov/katedrála, online prenos
Svätý ruženec, Košice/katedrála, online prenos
17:00Obrady Veľkého štvrtka, Bratislava/katedrála, online prenos
Obrady Veľkého štvrtka, Michalovce/bazilika, online prenos
Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého, Košice/katedrála, online prenos
18:00Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého, Ľutina, online prenos
20:00Ruženec za ochranu našej krajiny, Litmanová, online prenos
20:30Utiereň- strasti, Litmanová, online prenos
21:00Strasti, Ľutina, online prenos
VEĽKÝ PIATOK
7:30Cárske časy, Litmanová, online prenos
1. Kráľovská hodinka, Košice/katedrála, online prenos
8:00Strasti nášho Pána Ježiša Krista, Košice/katedrála, online prenos
Kráľovské hodinky, Prešov/katedrála, online prenos
Kráľovské hodinky, Bratislava/katedrála, online prenos
Kráľovské hodinky, Michalovce/bazilika, online prenos
9:00Krížová cesta, Litmanová, online prenos
Kráľovské hodinky, Klokočov, online prenos
10:00Kráľovské hodinky, Ľutina, online prenos
14:30Posvätný ruženec, Ľutina, online prenos
15:00Večiereň s uložením plaščenice, Ľutina, online prenos
Korunka Božieho milosrdenstva, Litmanová, online prenos
Večiereň s uložením plaščenice, Prešov/katedrála, online prenos
Večiereň s uložením plaščenice, Klokočov, online prenos
15:30Večiereň s uložením plaščenice, Litmanová, online prenos
Večiereň s uložením plaščenice, Košice/katedrála, online prenos
16:00Večiereň s uložením plaščenice, Bratislava/katedrála, online prenos
17:00Večiereň s uložením plaščenice, Michalovce/bazilika, online prenos
20:00Ruženec za ochranu našej krajiny, Litmanová, online prenos
VEĽKÁ SOBOTA
7:00Jeruzalemská utiereň, Prešov/katedrála, online prenos
7:30Jeruzalemská utiereň, Litmanová, online prenos
8:00Jeruzalemská utiereň, Bratislava/katedrála, online prenos
Jeruzalemská utiereň, Košice/katedrála, online prenos
Jeruzalemská utiereň, Michalovce/bazilika, online prenos
10:00Jeruzalemská utiereň, Ľutina, online prenos
Ruženec, Litmanová, online prenos
10:30Svätá liturgia, Litmanová, online prenos
15:00Korunka Božieho milosrdenstva, 9. hodinka, Litmanová, online prenos
15:159. hodinka, Litmanová, online prenos
15:30Večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého, Litmanová, online prenos
16:00Večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého, Bratislava/katedrála, online prenos
Večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého, Klokočov, online prenos
16:30Večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého, Prešov/katedrála, online prenos
17:00Večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého, Košice/katedrála, online prenos
Večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého, Michalovce/bazilika, online prenos
18:00Večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého, Ľutina, online prenos
20:00Ruženec za ochranu našej krajiny, Litmanová, online prenos
20:30Mariánske večeradlo, Litmanová, online prenos
23:30Nadhrobná polnočnica, Ľutina, online prenos
24:00Nadhrobná polnočnica, Litmanová, online prenos
SVÄTÁ A VEĽKÁ NEDEĽA PASCHY
5:00Utiereň vzkriesenia, Litmanová, online prenos
Utiereň vzkriesenia, Košice/katedrála, online prenos
Utiereň vzkriesenia, Michalovce/bazilika, online prenos
5:30Svätá liturgia, Litmanová, online prenos
6:00Utiereň vzkriesenia, Ľutina, online prenos
Utiereň vzkriesenia, Bratislava/katedrála, online prenos
7:00Svätá liturgia, Ľutina, online prenos
Utiereň vzkriesenia, Prešov/katedrála, online prenos
Utiereň vzkriesenia, Klokočov, online prenos
8:00Svätá liturgia, Prešov/katedrála, online prenos
Svätá liturgia, Michalovce/bazilika, online prenos
9:00Svätá liturgia, Bratislava/katedrála, online prenos
Svätá liturgia, Košice/katedrála, online prenos
9:30Svätá liturgia, Michalovce/bazilika, online prenos
10:00Svätá liturgia, Ľutina, online prenos
Ruženec, Litmanová, online prenos
Svätá liturgia, Prešov/katedrála, online prenos
Svätá liturgia, Klokočov, online prenos
10:30Svätá liturgia, Litmanová, online prenos
Svätá liturgia, Bratislava/katedrála, online prenos
14:00Večiereň, Klokočov, online prenos
15:00Korunka Božieho milosrdenstva, Večiereň, Ľutina, online prenos
Korunka Božieho milosrdenstva, Večiereň, Litmanová, online prenos
17:00Večiereň, Prešov/katedrála, online prenos
Večiereň, Bratislava/katedrála, online prenos
Večiereň, Košice/katedrála, online prenos
Večiereň, Michalovce/bazilika, online prenos
20:00Ruženec za ochranu našej krajiny, Litmanová, online prenos

Dokonalá ľútosť

Gerard van Honthorst: Kajúci svätý Peter

Mnohí z nás majú vo zvyku vyspovedať sa pred sviatkami Paschy, čo v súčasnej situácii nie je možné. Preto nás o. arcibiskup pozýva vzbudiť si tzv. dokonalú ľútosť, ktorou sa odpúšťajú aj ťažké hriechy, ak splníme podmienky uvedené v Nóte Apoštolskej penitenciárie, najmä pristúpenie k sviatostnej spovedi hneď, ako to bude možné. Ponúkame tiež text Kajúcej pobožnosti, ktorý môže slúžiť ako inšpirácia k vzbudeniu si dokonalej ľútosti.

kajuca_poboznost_pandemia

(strany posúvajte šípkami vľavo dole)

Kvetná nedeľa

Dnes je Kvetná nedeľa, ktorá je iná ako v minulých rokoch. Zostávame doma, bohoslužby môžeme sledovať iba cez internet, televíziu a bahniatka nebudú posvätené v chráme. Napriek tomu nemusíme prísť o to najdôležitejšie, lebo nám nič nebráni touto nedeľou vstúpiť do slávenia Paschy, ktorá je pred nami. Na tomto odkaze nájdete texty modlitieb, ktoré vám pomôžu slávnostne prežiť dnešný deň.

o. Miroslav

Kde a kedy môžeme duchovne načerpať?

Aby ste nemuseli strácať čas dlhým hľadaním na internete, uvádzame odkazy na online sledovanie gréckokatolíckych bohoslužieb na Slovensku tak, ako ich boli zverejnené na stránke Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov. Bohoslužby sú zoradené podľa času a dní v týždni. Pousilujme sa nájsť si čas na modlitbu, počas sledovania prenosov sa vnútorne stíšiť a prežívať posvätný čas modlitby ako keby sme boli v chráme.
PONDELOK – PIATOK
7:00Utiereň, Michalovce, online prenos
7:30(St, Pi) Utiereň, Košice, online prenos
9:003. hodinka + pobožnosť, Litmanová, online prenos
3. hodinka, Ľutina, online prenos
9:30Svätý ruženec, Ľutina, online prenos
10:00Svätá liturgia (St, Pi – Akatist), Ľutina, online prenos
Svätý ruženec, Litmanová, online prenos
10:30Svätá liturgia, Litmanová, online prenos
15:00Korunka k Bož. milos. (+ 9. hod Po, Ut, Št) Ľutina, online prenos
Korunka k Bož. milos. + 9. hod Litmanová, online prenos
15:30Večiereň/služba VPD, Litmanová, online prenos
16:30Svätá liturgia/služba VPD, Prešov, online prenos
Pobožnosť, Košice, online prenos
17:00Svätá liturgia/služba VPD, Košice, online prenos
Večiereň/služba VPD, Bratislava, online prenos
17:20
17:30
17:40
17:50
(Pi) Krížová cesta Michalovce, online prenos
Pobožnosť (okrem Pi), Michalovce, online prenos
(Po, Ut, Št) Veľkopôstny moleben, Ľutina, online prenos
(St, Pi) 9. hodinka, Ľutina, online prenos
18:00Svätá liturgia/služba VPD, Michalovce, online prenos
Svätá liturgia/služba VPD, Ľutina, online prenos
20:00Svätý ruženec za ochranu krajiny, Litmanová, online prenos
SOBOTA
7:00Svätá liturgia, Prešov, online prenos
Svätá liturgia, TV LUX, online prenos
9:003. hodinka + pobožnosť, Litmanová, online prenos
3. hodinka, Michalovce, online prenos
9:15Svätý ruženec, Ľutina, online prenos
9:30Svätá liturgia, Michalovce, online prenos
10:00Svätá liturgia, Ľutina, online prenos
Svätý ruženec, Litmanová, online prenos
10:30Svätá liturgia, Litmanová, online prenos
15:00Korunka k Bož. milosrdenstvu Ľutina, online prenos
Korunka k Bož. milos. + 9. hodinka Litmanová, online prenos
15:30Večiereň, Litmanová, online prenos
17:00Večiereň, Prešov, online prenos
Svätá liturgia (potom večiereň), Bratislava, online prenos
Večiereň, Košice, online prenos
18:00Svätá liturgia, Prešov, online prenos
Svätá liturgia (potom večiereň), Michalovce, online prenos
Svätá liturgia, Košice, online prenos
20:00Svätý ruženec za ochranu krajiny, Litmanová, online prenos
NEDEĽA
7:00Utiereň, Prešov, online prenos
Utiereň, Michalovce, online prenos
7:30Utiereň, Košice, online prenos
8:00Utiereň, Bratislava,online prenos
Svätá liturgia, Prešov, online prenos
Svätá liturgia, Michalovce, online prenos
9:00Svätá liturgia, Košice, online prenos
Svätá liturgia, Bratislava, online prenos
Svätá liturgia, Klokočov, online prenos
3. hodinka, Akatist k Bohorodičke, Litmanová, online prenos
3. hodinka, Ľutina, online prenos
9:30Svätá liturgia, Michalovce, online prenos
Svätý ruženec, Ľutina, online prenos
10:00Svätá liturgia, Prešov, online prenos
Svätá liturgia, Ľutina, online prenos
Svätý ruženec, Litmanová, online prenos
10:30Svätá liturgia, Litmanová, online prenos
Svätá liturgia, Bratislava, online prenos
13:30Svätý ruženec, Litmanová, online prenos
14:00Svätá liturgia, Litmanová, online prenos
15:00Eucharistická adorácia a Korunka, Litmanová, online prenos
Korunka k Božiemu milosrdenstvu, Ľutina, online prenos
Svätá liturgia, Košice, online prenos
15:30Večiereň, Litmanová, online prenos
17:00Svätá liturgia, Ľutina, online prenos
Večiereň, Prešov, online prenos
Večiereň, Bratislava, online prenos
Večiereň, Košice, online prenos
18:00Večiereň, Michalovce, online prenos
20:00Svätý ruženec za ochranu krajiny, Litmanová, online prenos
Odkaz na online vysielané bohoslužby, tak gréckokatolícke ako aj rímskokatolícke, nájdete na stránkach TKKBS na tomto odkaze.

Priamy televízny prenos v RTVS z katedrály v Prešove

V Lazárovu sobotu 04. apríla 2020 o 18.00 bude v priamom televíznom prenose RTVS na Trojke vysielaná gréckokatolícka svätá liturgia z Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Svätú liturgiu bude sláviť vysokopreosvietený vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita a homíliu ohlási Mons. Ľubomír Petrík, protosynkel Prešovskej archieparchie. V tomto čase epidémie koronavírusu a nemožnosti veriacich zúčastňovať sa v chrámoch na bohoslužbách o to viac pozývame k spoločnej eucharistickej modlitbe.

Sledovanie sv. liturgie – Krížupoklonná nedeľa

Dávame do pozornosti veriacim, že v nedeľu 15. marca 2020 o 10.00 bude v priamom televíznom prenose RTVS na Dvojke z Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove vysielaná gréckokatolícka archijerejská svätá liturgia, ktorú bude sláviť Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita.   Archijerejská svätá liturgia bude slávená v súlade s nariadením, teda za zatvorenými dverami a bez prítomnosti verejnosti. Veriaci tak môžu aj v tomto bolestivom čase zákazu konania verejných bohoslužieb mať aspoň duchovnú účasť na eucharistickom slávení a spoločne v rodinách sa duchovne zjednotiť v modlitbe s celou Cirkvou.

Ruženec za Slovensko

Pozývam vás k spoločnej modlitbe za Slovensko, ktorá sa uskutoční v nedeľu 23.02.2020 v popradskej Aréne. Bližšie informácie o podujatí a registrácii účastníkov sa vám zobrazia po kliknutí na plagát.
o. Miroslav

Ekumenické modlitby 2020

Kresťania rôznych cirkví sa tento týždeň po celom svete stretávajú na spoločných modlitbách a prosia o ich znovuzjednotenie. Aj my sa chceme zapojiť do modlitebnej reťaze za jednotu kresťanov. Srdečne Vás pozývame na ekumenické modlitby v sobotu 25. januára 2020. (podľa programu na plagáte)

Vopred Vám ďakujem, že prijmete pozvanie k modlitbe. o.Miroslav

Otáčame list

Koniec starého a začiatok nového roka je otočením ďalšieho listu v knihe nášho života. Často máme pocit, že čas uteká a listy sa otáčajú prirýchlo. Dôležité je, aby sme na každú novú stránku v knihe svojho života čo najlepšie napísali príbeh, ktorý je pre nás pripravený v Božom pláne lásky pre všetkých.

Prajem každému z nás, aby sme v novom roku 2020, deň za dňom dokázali spoznávať Božiu blízkosť, nechali sa sprevádzať Jeho požehnaním a ak sa nám niečo nevydarí, tak sa s dôverou spoľahnime na Jeho láskyplné milosrdenstvo.

Požehnaný rok 2020 prežívaný v zdraví a pod ochranou Presvätej Bohorodičky všetkým vám praje a vyprosuje

o. Miroslav Bartoš
protojerej
farár farnosti Vernár a správca územia Vysoké Tatry

Sviatky Kristovho narodenia

Boh urobil všetko,
aby nás zachránil
a daroval nám svojho Syna.
Otvorme mu svoje srdcia
a naplňme ich túžbou po Kristovi.
S Ním prežívať každý deň,
znamená prinášať Jeho požehnanie
svojej rodine i ostatným.
Sviatky Ježišovho narodenia prežívané
v zdraví, žičlivosti a pokoji,
tiež požehnanie pre rok 2020

vám praje a vyprosuje
o. Miroslav Bartoš s rodinou

„Christos raždajetsja!
Slavite Jeho!“

Betlehem vo Vernári (foto: V. Alexa)