OZ Tábor

    Občianske združenie TÁBOR svojim pôsobením podporuje ľudský a duchovný rast obyvateľov Tatranského regiónu. Cieľovou skupinou sú deti, mládež, ich rodičia a tiež seniori. Ide predovšetkým o tých ľudí, ktorí na podobné aktivity z dôvodu zlej sociálnej situácie nemajú dostatok svojich vlastných prostriedkov. OZ chce ľuďom pomôcť prežívať chvíle, ktoré im poskytnú telesný i duchovný oddych a zároveň ich povzbudia k prekonávaniu ťažkostí v ich osobnom živote.

Združenie podporuje aj rozvoj duchovnej služby pre gréckokatolíkov vo Vysokých Tatrách a vo Vernári.  Zároveň pomáha pri materiálnej obnove a udržiavaní bohoslužobných priestorov.

Mgr. Miroslav Bartoš, predseda Občianskeho združenia TÁBOR 
Mobil:  +421 905 452 387

Adresa:
Občianske združenie TÁBOR
D. Tatarku 323/10
058 01   POPRAD

Číslo účtu – IBAN:  SK22 0200 0000 0035 9786 5157