O nás

Občianske združenie TÁBOR

svojim pôsobením podporuje ľudský a duchovný rast obyvateľov Tatranského regiónu. Organizuje stretnutia, koncerty, poznávacie výlety do Vysokých Tatier a na  rôzne miesta na Slovensku i v zahraničí.

Cieľovou skupinou sú  deti, mládež, ich rodičia ale aj seniori. Ide predovšetkým o tých ľudí, ktorí na podobné aktivity z dôvodu zlej sociálnej situácie nemajú dostatok svojich vlastných prostriedkov. Združenie im chce pomôcť prežívať chvíle, ktoré im poskytnú telesný i duchovný oddych a zároveň ich povzbudia k prekonávaniu ťažkostí v ich osobnom živote.

Združenie chce pomáhať  aj  pri rozvoji duchovnej služby pre gréckokatolíkov  vo  Vysokých Tatrách a vo Vernári.  Zároveň chce pomáhať pri materiálnej obnove a udržiavaní bohoslužobných priestorov.

Adresa:
Občianske združenie TÁBOR
D. Tatarku 323/10
058 01   POPRAD

IČO:  424 18 968

Mobil:  +421 905 452 387

o. Mgr. Miroslav Bartoš, protojerej  
predseda Občianskeho združenia TÁBOR