O nás

Občianske združenie TÁBOR

svojim pôsobením podporuje ľudský a duchovný rast obyvateľov Tatranského regiónu. Organizuje stretnutia, koncerty, poznávacie výlety do Vysokých Tatier a na  rôzne miesta na Slovensku i v zahraničí. Zároveň pomáha aj pri rozvoji duchovnej služby, materiálnej obnove a udržiavaní bohoslužobných priestorov gréckokatolíkov vo Vysokých Tatrách a vo Vernári.

Cieľovou skupinou sú  deti, mládež, ich rodičia ale aj seniori. Ide predovšetkým o tých ľudí, ktorí na podobné aktivity z dôvodu zlej sociálnej situácie nemajú dostatok svojich vlastných prostriedkov. Chceme im pomôcť prežívať chvíle, ktoré im poskytnú telesný i duchovný oddych a zároveň ich povzbudia k prekonávaniu ťažkostí v ich osobnom živote.

Adresa:
Námestie sv. Egídia 62/30
058 01 Poprad
Slovensko

Mobil:
0911 711 072

o. Mgr. Miroslav Bartoš, protojerej
predseda Občianskeho združenia TÁBOR
farár farnosti Vernár spravujúci jurisdikčné územie Vysoké Tatry
Bc. Matej Bartoš
administrátor a redaktor stránky