Sviatok sv. Mikuláša

Dnes je nedeľa a zároveň sviatok veľkého svätca. Svätou liturgiou oslávime skutočné dobro, ktoré nám Boh zosiela cez svätých ľudí. Stretneme sa dnes na svätej liturgii vo Vernári o 9.00 h. a v Tatranskej Lomnici o 11.30 h. P. S. Uvidíme, čo nám zošle dnes.

Základné usmernenia počas 2. vlny pandémie

Slová usmernenie našich otcov biskupov:

            „Vzhľadom  na  platné  obmedzenie  počtu  účastníkov verejných zhromaždení  na  50  osôb,  slovenskí biskupi  od 1. 10. 2020  až  do  odvolania  udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na bohoslužbách v nedeľu a vo sviatok.

          Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov,  aby uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.

          Duchovní pastieri nech opakovane vyzývajú k zvýšenej vzájomnej ohľaduplnosti, aj obetavosti, vzhľadom na dočasnú nemožnosť sláviť pre všetkých a so všetkými. Treba urobiť, čo je v našich silách, aby sa predišlo sporom a konfliktom.  Podľa  miestnych okolností nech kňazi zorganizujú dodržanie maximálneho počtu osôb 50.“

Drahí veriaci našej farnosti,

         Vo zvýšenej miere musíme opäť dodržiavať aj predpísané hygienické opatrenia:

 – zákaz vstupu do chrámu osobám s príznakmi akútneho respiračného ochorenia

  a so zvýšenou teplotou.

– vstup do chrámu iba s rúškom na tvári  (prekryté ústa aj nos!),

– pri vstupe si každý dezinfikuje ruky,

– pri sedení alebo státí dodržiavame odstupy (okrem rodiny z jednej domácnosti)

– modlitebné knihy a iné veci nesmú zostávať v lavici (nosíme si ich domov)

Bohoslužby môžete sledovať cez televízne a rozhlasové prenosy a tiež cez internet:

www.logos.tv   *  www.tvlux.sk   *  www.lumen.sk

Vopred  ďakujem  všetkým,  že  budeme  k  sebe  ohľaduplní.   Ak by sa vám stalo, že budú dvere chrámu z dôvodu naplnenia (50 osôb) zatvorené, prijmime túto situáciu a svoju neúčasť v chráme obetujte za skoré skončenie pandémie.

o.Mgr. Miroslav Bartoš, farár farnosti Vernár

Oznam o zmene liturgického poriadku

Drahí veriaci našej farnosti Vernár!

Po tom, ako mi oznámili, že som bol v kontakte s osobou, ktorá má pozitívny test na COVID-19, musím byť aj ja v izolácii a čakať  na  testovanie.

Keďže som sa túto vážnu informáciu dozvedel až v sobotu (neskoro večer),  už nebolo možné vybaviť zastupovanie na nedeľu.

Preto sa v nedeľu 27. septembra 2020, nekonala svätá liturgia o 9.00 h.

Z tohto dôvodu bude program bohoslužieb tento týždeň obmedzený a sv. liturgie budú zastupované  (program boholužieb je uverejnený).

Ďakujem všetkým za po pochopenie a prajem vám veľa zdravia sprevádzaného Božím požehnaním na príhovor Panny Márie.

o. Miroslav Bartoš, farár farnosti Vernár

Prvý dotyk Božieho milosrdenstva

V sobotu 5. septembra 2020, prijatím sviatosti pokánia – svätou spoveďou sa 6 detí z našej osobne stretlo s Božím milosrdenstvom. Odpustenie hriechov, ktorého sa im dostalo skrze kňazské rozhrešenie, sprostredkovalo “úľavu na duši” i pokoj svedomia, ktorý je darom Božieho milosrdenstva, darom od Ježiša Krista.

V nedeľu, pred slávnostným prijatím Eucharistie, si deti obnovili krstné sľuby. Už od krstu všetci patríme do Kristovej cirkvi, čo je pre každého veľkou výsadou, ale aj zodpovednosťou. Byť Božím dieťaťom a patriť do spoločenstva cirkvi – našej farnosti je preto veľkou výsadou, lebo práve tam môžeme cez kňaza prijímať odpustenie hriechov a Eucharistiu – telo a krv Ježiša Krista, ktorý je pokrmom a posilou na ceste životom viery. Po skončení slávnosti prišiel čas prejaviť našu zodpovednosť. Rodičia spolu s deťmi nám počas nasledujúcich dní ukážu, aké silné bolo ich rozhodnutie patriť Kristovi skrze pravidelnú modlitbu doma, účasť na svätej liturgii v chráme, pravidelnou svätou spoveďou a častým prijímaním Eucharistie.

Deťom a ich rodičom prajeme v tejto novej zodpovednosti veľa Božieho požehnania, pomoc a ochranu Panny Márie a zdravie.

Pozvánka na odpustovú slávnosť

V nedeľu 13. septembra 2020 budeme sláviť odpustovú slávnosť Narodenia Presvätej Bohorodičky s myrovaním, obchodom okolo chrámu a čítaním evanjelií. Odpustu bude predchádzať duchovná obnova v piatok a v sobotu.

Piatok16:30
17:30
spovedanie v chráme
sv. liturgia, eucharistická poklona s požehnaním
Sobota16:30
17:30
spovedanie v chráme
sv. liturgia, litija a požehnanie litijných darov
Nedeľa10:00slávnostná sv. liturgia, myrovanie, obchod okolo chrámu

Srdečne pozývame všetkých, vaše rodiny aj známych, aby sme spolu využili príležitosť prehĺbiť svoj vzťah k Bohu podľa príkladu Panny Márie, našej nebeskej mamky.

Dnes znova začíname

Bratia a sestry, ktorí sa tešíte na nedeľnú sv. liturgiu!

Dnešná nedeľa o samaritánke je pre nás radostným dňom, kedy sa po dvoch mesiacoch opäť stretneme v chráme pri slávení sv. liturgie. Ježiš Kristus je prameňom skutočného života tu na zemi a tiež cestou do večného. Dnes túto pravdu môžeme mimoriadne zakúsiť aj my.
Vo Vernári budú dnes dve sv. liturgie: o 8.00 h pre starších (nad 60 rokov); o 9.30 h pre mladších (do 60 rokov).

Buďme, prosím, zodpovední a počas bohoslužieb si v chráme sadnime iba na vyznačené miesto. Pamätajme na dodržiavanie predpísaných hygienických opatrení ?.
o. Miroslav

P. S.: Zajtra bude sv. liturgia aj o 18. 00 h v Tatranskej Lomnici (v rímskokatolíckom kostole). Pozývam vás na prechádzku?‍♂️?‍♀️?‍♂️, spojenú s modlitbou ?.
Christos voskrese!

Prosba o pomoc

Drahí veriaci farnosti Vernár,

v čase epidémie, kedy sa nemohli konať verejné bohoslužby, nemala naša farnosť žiadne príjmy. Napriek výpadku príjmov, naďalej platíme všetky poplatky a energie.

Verím, že aj vy radi pomôžete udržiavať chod nášho chrámu a podporíte to svojim milodarom na farský účet: SK72 0200 0000 0038 9686 3653 (do poznámky uveďte “Milodar na chrám – zvonček“), alebo jednoducho QR kódom:

Výzva k finančnej pomoci gréckokatolíckym farnostiam:

http://www.grkatpo.sk/?prosba_pomoc

Ďakujem každému darcovi za štedrú podporu. Pán Boh zaplať!

o. Miroslav, farár farnosti

Online bohoslužby počas Veľkého týždňa

Ikona vzkriesenia

Prinášame vám prehľad bohoslužieb Prešovskej metropolie prenášaných prostredníctvom internetu počas Veľkého týždňa. Texty k obradom nájdete v brožúrke Christos Voskrese, prípadne na stránke časoslov.sk.

V prípade, že nemôžete sledovať online prenosy, vás pozývame k modlitbe utierní a večierní podľa textov, ktoré máte k dispozícii doma. Prešovská archieparchia vydala v tomto čase pandémie koronavírusu modlitbu Akatistu k svätým lekárom, divotvorcom a nezištníkom Kozmovi a Damiánovi, ktorú si môžete stiahnuť v PDF.

Okrem toho vám ponúkame aj brožúry rodinných domácich liturgií na:
Veľký piatok (PDF slovensky alebo cirkevnoslovansky)
Svätú nedeľu Paschy (PDF slovensky alebo cirkevnoslovansky)

VEĽKÝ ŠTVRTOK
6:30Utiereň, Košice/katedrála, online prenos
9:00Sv. liturgia s posvätením myra, Košice/katedrála, online prenos
Tretia hodinka, Litmanová, online prenos
9:153. hodinka + Posvätný ruženec, Ľutina, online prenos
9:20Veľkopôstny moleben, Litmanová, online prenos
10:00Kajúci Akatist, Ľutina, online prenos
Modlitba sv. ruženca, Litmanová, online prenos
10:30Sv. liturgia, Eucharistická adorácia, Litmanová, online prenos
15:00Korunka k Božiemu milosrdenstvu, Ľutina, online prenos
Korunka Božieho milosrdenstva, Litmanová, online prenos
15:15Deviata hodinka, Litmanová, online prenos
15:30Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého, Litmanová, online prenos
16:00Obrady Veľkého štvrtka, Klokočov, online prenos
16:30Obrady Veľkého štvrtka, Prešov/katedrála, online prenos
Svätý ruženec, Košice/katedrála, online prenos
17:00Obrady Veľkého štvrtka, Bratislava/katedrála, online prenos
Obrady Veľkého štvrtka, Michalovce/bazilika, online prenos
Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého, Košice/katedrála, online prenos
18:00Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého, Ľutina, online prenos
20:00Ruženec za ochranu našej krajiny, Litmanová, online prenos
20:30Utiereň- strasti, Litmanová, online prenos
21:00Strasti, Ľutina, online prenos
VEĽKÝ PIATOK
7:30Cárske časy, Litmanová, online prenos
1. Kráľovská hodinka, Košice/katedrála, online prenos
8:00Strasti nášho Pána Ježiša Krista, Košice/katedrála, online prenos
Kráľovské hodinky, Prešov/katedrála, online prenos
Kráľovské hodinky, Bratislava/katedrála, online prenos
Kráľovské hodinky, Michalovce/bazilika, online prenos
9:00Krížová cesta, Litmanová, online prenos
Kráľovské hodinky, Klokočov, online prenos
10:00Kráľovské hodinky, Ľutina, online prenos
14:30Posvätný ruženec, Ľutina, online prenos
15:00Večiereň s uložením plaščenice, Ľutina, online prenos
Korunka Božieho milosrdenstva, Litmanová, online prenos
Večiereň s uložením plaščenice, Prešov/katedrála, online prenos
Večiereň s uložením plaščenice, Klokočov, online prenos
15:30Večiereň s uložením plaščenice, Litmanová, online prenos
Večiereň s uložením plaščenice, Košice/katedrála, online prenos
16:00Večiereň s uložením plaščenice, Bratislava/katedrála, online prenos
17:00Večiereň s uložením plaščenice, Michalovce/bazilika, online prenos
20:00Ruženec za ochranu našej krajiny, Litmanová, online prenos
VEĽKÁ SOBOTA
7:00Jeruzalemská utiereň, Prešov/katedrála, online prenos
7:30Jeruzalemská utiereň, Litmanová, online prenos
8:00Jeruzalemská utiereň, Bratislava/katedrála, online prenos
Jeruzalemská utiereň, Košice/katedrála, online prenos
Jeruzalemská utiereň, Michalovce/bazilika, online prenos
10:00Jeruzalemská utiereň, Ľutina, online prenos
Ruženec, Litmanová, online prenos
10:30Svätá liturgia, Litmanová, online prenos
15:00Korunka Božieho milosrdenstva, 9. hodinka, Litmanová, online prenos
15:159. hodinka, Litmanová, online prenos
15:30Večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého, Litmanová, online prenos
16:00Večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého, Bratislava/katedrála, online prenos
Večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého, Klokočov, online prenos
16:30Večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého, Prešov/katedrála, online prenos
17:00Večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého, Košice/katedrála, online prenos
Večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého, Michalovce/bazilika, online prenos
18:00Večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého, Ľutina, online prenos
20:00Ruženec za ochranu našej krajiny, Litmanová, online prenos
20:30Mariánske večeradlo, Litmanová, online prenos
23:30Nadhrobná polnočnica, Ľutina, online prenos
24:00Nadhrobná polnočnica, Litmanová, online prenos
SVÄTÁ A VEĽKÁ NEDEĽA PASCHY
5:00Utiereň vzkriesenia, Litmanová, online prenos
Utiereň vzkriesenia, Košice/katedrála, online prenos
Utiereň vzkriesenia, Michalovce/bazilika, online prenos
5:30Svätá liturgia, Litmanová, online prenos
6:00Utiereň vzkriesenia, Ľutina, online prenos
Utiereň vzkriesenia, Bratislava/katedrála, online prenos
7:00Svätá liturgia, Ľutina, online prenos
Utiereň vzkriesenia, Prešov/katedrála, online prenos
Utiereň vzkriesenia, Klokočov, online prenos
8:00Svätá liturgia, Prešov/katedrála, online prenos
Svätá liturgia, Michalovce/bazilika, online prenos
9:00Svätá liturgia, Bratislava/katedrála, online prenos
Svätá liturgia, Košice/katedrála, online prenos
9:30Svätá liturgia, Michalovce/bazilika, online prenos
10:00Svätá liturgia, Ľutina, online prenos
Ruženec, Litmanová, online prenos
Svätá liturgia, Prešov/katedrála, online prenos
Svätá liturgia, Klokočov, online prenos
10:30Svätá liturgia, Litmanová, online prenos
Svätá liturgia, Bratislava/katedrála, online prenos
14:00Večiereň, Klokočov, online prenos
15:00Korunka Božieho milosrdenstva, Večiereň, Ľutina, online prenos
Korunka Božieho milosrdenstva, Večiereň, Litmanová, online prenos
17:00Večiereň, Prešov/katedrála, online prenos
Večiereň, Bratislava/katedrála, online prenos
Večiereň, Košice/katedrála, online prenos
Večiereň, Michalovce/bazilika, online prenos
20:00Ruženec za ochranu našej krajiny, Litmanová, online prenos