Ďakujeme každému, kto podporí našu službu poukázaním 2% pre OZ TÁBOR

Aj pred rokom ste mnohí z vás poukázali 2% zo zaplatenej dane pre Občianske združenie Tábor, čím ste podporili našu pastoračnú činnosť pre gréckokatolíkov vo Vysokých Tatrách a vo farnosti Vernár. Opäť sa nám podarilo podporiť Dobrú novinu (misijné projekty v Afrike), zúčastniť sa púti do Krakova a v Ľutiny a tiež aj privítať na návšteve sv. Mikuláša.

Napriek zložitej situácii v spoločnosti z dôvodu šírenia sa nového koronavírusu, sa aj tento rok uchádzame o vašu ochotu podporiť našu pastoračnú službu a duchovné aktivity. Okrem toho chceme pomôcť pri obnove chrámu vo Vernári a kaplnky na Skalnatom plese.

V mene všetkých prichádzajúcich turistov, veriacich farnosti a tiež v mene detí a mládeže našej farnosti ďakujem každému darcovi. Nech Váš dobrý úmysel podporiť nás odplatí Nebeský otec svojim požehnaním a darom zdravia.

o. Mgr. Miroslav Bartoš,
predseda občianskeho združenia

Ten, kto si podáva daňové priznanie sám (do 31. marca 2020), môže poukázať 2% zo zaplatenej dane vpísaním údajov do tlačiva daňového priznania:

Údaje o prijímateľovi:
IČO:Právna forma:
424 189 68Občianske združenie
Obchodné meno:
Občianske združenie TÁBOR
Sídlo:
UlicaČíslo:
Dominika Tatarku323/10
PSČ:Obec:
058 01Poprad

Ten, kto je zamestnanec, môže poukázať 2% zo zaplatenej dane nasledovne:

  • Požiadajte zamestnávateľa o vydanie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov.
  • Najneskôr do 30. apríla 2020 podajte na daňový úrad (podľa miesta trvalého bydliska):
    • Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (tlačivo si stiahnite tu)
    • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov (požiadajte z učtárne zamestnávateľa, podľa tohto vzoru)

Prvá nedeľa s “liturgiou na diaľku”

Drahí veriaci z farnosti Vernár a z Vysokých Tatier,

prežívame obdobie Veľkého pôstu, ktorého náplňou je predovšetkým priblíženie človeka k Bohu. Pôstne obdobie má svoju presnú liturgickú štruktúru i zdržanlivosť od ľudských pôžitkov, ktoré sme sa snažili v predchádzajúcich rokoch podľa svojich síl dodržiavať. Aktuálna situácia, ktorej súčasťou je obmedzenie liturgického života vo farnostiach nám dáva príležitosť zastaviť sa a uvedomiť si hĺbku alebo plytkosť duchovného života každého z nás. Využime tento ” zastavený čas”. Modlievajme sa doma spolu so svojimi najbližšími (lebo inokedy sa možno hanbíme modliť nahlas), prečítajme si niečo zo Svätého písma, rozprávajme sa medzi sebou, zahrajme si spoločenskú hru … Bola by škoda, ak by sme tento vzácny, pred svetom ekonomiky síce iba stratený čas, nevyužili na prehĺbenie našej viery, osobného vzťahu k Bohu a na posilnenie vzťahov v našich rodinách.

Veľký pôst - svätá liturgia
Kríž vystavený cez Krížupoklonnú nedeľu v roku 2018

Máme krížupoklonnú nedeľu, ale v chráme sa svätej liturgii nestretneme. Napriek tomu budem dnes slúžiť svätú liturgiu za každého z vás a v chráme vyložím Kristov kríž. Vy si ho tam nebudete môcť prísť osobne uctiť a práve preto vás prosím, vyložte si Kristov kríž na dôstojné miesto u vás doma. Zapáľte pri ňom sviečku a každý deň sa pri kríži ako rodina modlite. Spolu budeme pokorne prosiť za posilnenie našej viery v Boha, za odpustenie našich hriechov i za zastavenie šírenia nákazy. Prajem každému požehnanú nedeľu i nasledujúci týždeň.

o. Miroslav

Sledovanie sv. liturgie – Krížupoklonná nedeľa

Dávame do pozornosti veriacim, že v nedeľu 15. marca 2020 o 10.00 bude v priamom televíznom prenose RTVS na Dvojke z Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove vysielaná gréckokatolícka archijerejská svätá liturgia, ktorú bude sláviť Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita.   Archijerejská svätá liturgia bude slávená v súlade s nariadením, teda za zatvorenými dverami a bez prítomnosti verejnosti. Veriaci tak môžu aj v tomto bolestivom čase zákazu konania verejných bohoslužieb mať aspoň duchovnú účasť na eucharistickom slávení a spoločne v rodinách sa duchovne zjednotiť v modlitbe s celou Cirkvou.

Ruženec za Slovensko

Pozývam vás k spoločnej modlitbe za Slovensko, ktorá sa uskutoční v nedeľu 23.02.2020 v popradskej Aréne. Bližšie informácie o podujatí a registrácii účastníkov sa vám zobrazia po kliknutí na plagát.
o. Miroslav

Malá obeta – veľká pomoc

Drahí veriaci,

Dom sv. Kozmu a Damiána v Prešove, ktorý spravujú Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie, sa zapojil so svojím projektom do grantového programu Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Projekt Spojme energiu mladých a skúsenosti šedín v našom meste chce za pomoci mladých dobrovoľníkov zo stredných a vysokých škôl inovatívnymi spôsobmi riešiť problémy odsúvania seniorov s poruchou mobility na okraj spoločnosti. Projekt počíta s dobrovoľníkmi, ktorí by podnikali rôzne výjazdy do spoločnosti spolu so seniormi z Domu sv. Kozmu a Damiána. Tak by sa mala prepájať „energia mladých a skúsenosti šedín“, ktoré umožnia vytváranie medzigeneračných priateľstiev, v zameraní na sociálnu integráciu.

 Projekt môžeme podporiť zaslaním SMS v tvare: HLAS(medzera)84  na telefónne číslo: 0902 020 292         

Cena spätnej SMS je 0,-€.  Hlasujúci hradí iba ním zaslanú SMS podľa aktuálneho cenníka mobilných operátorov.

Hlasovať môžeme iba do 31.1.2020. Ak sa projekt dovtedy udrží v prvej desiatke, bude podporený čiastkou  8.000,- €.

Ďakujem každému, kto podporí tento užitočný projekt.                                                                             o.Miroslav

Ekumenické modlitby 2020

Kresťania rôznych cirkví sa tento týždeň po celom svete stretávajú na spoločných modlitbách a prosia o ich znovuzjednotenie. Aj my sa chceme zapojiť do modlitebnej reťaze za jednotu kresťanov. Srdečne Vás pozývame na ekumenické modlitby v sobotu 25. januára 2020. (podľa programu na plagáte)

Vopred Vám ďakujem, že prijmete pozvanie k modlitbe. o.Miroslav

Otáčame list

Koniec starého a začiatok nového roka je otočením ďalšieho listu v knihe nášho života. Často máme pocit, že čas uteká a listy sa otáčajú prirýchlo. Dôležité je, aby sme na každú novú stránku v knihe svojho života čo najlepšie napísali príbeh, ktorý je pre nás pripravený v Božom pláne lásky pre všetkých.

Prajem každému z nás, aby sme v novom roku 2020, deň za dňom dokázali spoznávať Božiu blízkosť, nechali sa sprevádzať Jeho požehnaním a ak sa nám niečo nevydarí, tak sa s dôverou spoľahnime na Jeho láskyplné milosrdenstvo.

Požehnaný rok 2020 prežívaný v zdraví a pod ochranou Presvätej Bohorodičky všetkým vám praje a vyprosuje

o. Miroslav Bartoš
protojerej
farár farnosti Vernár a správca územia Vysoké Tatry

Sviatky Kristovho narodenia

Boh urobil všetko,
aby nás zachránil
a daroval nám svojho Syna.
Otvorme mu svoje srdcia
a naplňme ich túžbou po Kristovi.
S Ním prežívať každý deň,
znamená prinášať Jeho požehnanie
svojej rodine i ostatným.
Sviatky Ježišovho narodenia prežívané
v zdraví, žičlivosti a pokoji,
tiež požehnanie pre rok 2020

vám praje a vyprosuje
o. Miroslav Bartoš s rodinou

“Christos raždajetsja!
Slavite Jeho!”

Betlehem vo Vernári (foto: V. Alexa)

Odpustová slávnosť

Po roku sa naše farské spoločenstvo opäť zišlo pri slávení odpustu. Chrámovému sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky predchádzali dva dni duchovnej obnovy. Slávnostnú svätú liturgiu slúžil o. Ľubomír Pulščák z Veľkého Lipníka pri Červenom Kláštore. Naše okolie nám ponúka rôzne vzory. Najmä deťom a mládeži sa ponúkajú vzory, ktoré sú pre nich dokonca nebezpečné. Ako sa teda správne orientovať? V homílii nás o. Ľubo povzbudil, aby sme sa pri našom rozhodovaní učili hľadať správnu cestu a rozlišovať medzi dobrým a zlým podľa príkladu Panny Márie. Počúvaním hlasu Svätého Ducha a nasledovaním dobrých vzorov pomôžeme nie len sebe, ale aj druhým k správnym rozhodnutiam.

Foto: Vladimír Alexa, Jozef Soják