Sčítanie ľudu 2021

Od 15. februára 2021 prebieha na Slovensku sčítanie obyvateľov. Verím, že využijeme jedinečnú možnosť vyjadriť svoju vernosť Kristovi, s ktorým nás spája gréckokatolícka cirkev. Každý z nás, kto chce prehlbovať svoj duchovný život a budovať spoločenstvo s Kristom, iste rád označí, že patrí do gréckokatolíckej cirkvi. Ďakujem všetkým za váš hlas. o.Miroslav

Sviatok stretnutia Pána so Simeonom

2. februára sme slávili sviatok Stretnutia Pána. Svätenie sviec je znakom túžby Boha, aby sme kráčali v Jeho svetle a zároveň pomáhali iným kráčať po ich svätej ceste. Aspoň malé svetlo posvätenej sviece zažiari raz v každej rodine našej farnosti.

Ekumenické modlitby 2021

„Ja som vinič, vy ste ratolesti.“ Aj keď sme sa tento rok nemohli stretnúť v chráme, pozývam vás k modlitbe za zjednotenie kresťanov cez sledovanie záznamu ekumenickej bohoslužby, ktorá bola 25. januára 2021.

Jordánske svätenie vody

6. januára sme slávili sviatok Bohozjavenia. Verím, že sa budeme môcť čo najskôr stretávať „naživo“ pri slávení sv. liturgií. Ďakujem každému z vás, ktorí ste sa zapojili do celoslovenskej modlitby za posilnenie našich rodín. Možno ste rozmýšľali, či bude svätená voda pre každého aj teraz, keď ste sami nemohli prísť na posvätenie? Pre každú rodinu je pripravená, aby ste ju doma mohli s vierou používať na ochranu duše i tela. Prajem všetkým pokojný a požehnaný týždeň. o. Miroslav

6. január – Sviatok BOHOZJAVENIA

K veľkému sviatku patrí aj veľké slávenie. Aj keď sa nemôžeme osobne stretnúť v chráme pri slávení svätej liturgie a pri Jordánskom svätení vody, pozývam všetkých, aby sme tento deň prežívali s veľkou pokorou a poklonou voči tajomstvu Zjavenia trojjediného Boha Otca i Syna i Svätého Ducha. Tajomstvom trojjediného Boha je Láska – pravá darujúca sa dobrota. Skláňajme sa denne pred darom Božskej Lásky a rozdávajme z nej ochotnou pomocou blížnym.

V stredu 6. januára 2021 prijmite pozvanie sledovať priamy prenos svätej liturgie a Jordánskeho svätenia vody z našej katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove na STV2. Hlavným celebrantom a kazateľom bude prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ.

Sviatok sv. Mikuláša

Dnes je nedeľa a zároveň sviatok veľkého svätca. Svätou liturgiou oslávime skutočné dobro, ktoré nám Boh zosiela cez svätých ľudí. Stretneme sa dnes na svätej liturgii vo Vernári o 9.00 h. a v Tatranskej Lomnici o 11.30 h. P. S. Uvidíme, čo nám zošle dnes.

Základné usmernenia počas 2. vlny pandémie

Slová usmernenie našich otcov biskupov:

            „Vzhľadom  na  platné  obmedzenie  počtu  účastníkov verejných zhromaždení  na  50  osôb,  slovenskí biskupi  od 1. 10. 2020  až  do  odvolania  udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na bohoslužbách v nedeľu a vo sviatok.

          Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov,  aby uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.

          Duchovní pastieri nech opakovane vyzývajú k zvýšenej vzájomnej ohľaduplnosti, aj obetavosti, vzhľadom na dočasnú nemožnosť sláviť pre všetkých a so všetkými. Treba urobiť, čo je v našich silách, aby sa predišlo sporom a konfliktom.  Podľa  miestnych okolností nech kňazi zorganizujú dodržanie maximálneho počtu osôb 50.“

Drahí veriaci našej farnosti,

         Vo zvýšenej miere musíme opäť dodržiavať aj predpísané hygienické opatrenia:

 – zákaz vstupu do chrámu osobám s príznakmi akútneho respiračného ochorenia

  a so zvýšenou teplotou.

– vstup do chrámu iba s rúškom na tvári  (prekryté ústa aj nos!),

– pri vstupe si každý dezinfikuje ruky,

– pri sedení alebo státí dodržiavame odstupy (okrem rodiny z jednej domácnosti)

– modlitebné knihy a iné veci nesmú zostávať v lavici (nosíme si ich domov)

Bohoslužby môžete sledovať cez televízne a rozhlasové prenosy a tiež cez internet:

www.logos.tv   *  www.tvlux.sk   *  www.lumen.sk

Vopred  ďakujem  všetkým,  že  budeme  k  sebe  ohľaduplní.   Ak by sa vám stalo, že budú dvere chrámu z dôvodu naplnenia (50 osôb) zatvorené, prijmime túto situáciu a svoju neúčasť v chráme obetujte za skoré skončenie pandémie.

o.Mgr. Miroslav Bartoš, farár farnosti Vernár