Odišiel vzácny človek

Spomeňme si v modlitbách na človeka, ktorého korene siahajú do našej farnosti Vernár.

S hlbokým zármutkom v srdci a s nádejou na Božie milosrdenstvo oznamujeme, že v utorok 24. februára 2021 v ranných hodinách náhle zosnul v Pánovi dlhoročný kantor farnosti Bratislava-Staré Mesto, prof. Daniel Škoviera vo veku 74 rokov. Jeho úmrtie nebolo spôsobené ochorením Covid-19. Pohrebné obrady sa budú konať vo štvrtok, 4. marca 2021 o 11:00 h v gréckokatolíckom Katedrálnom chráme Povýšenia svätého Kríža v Bratislave. Vzhľadom na platné epidemické opatrenia, ktoré obmedzujú počet účastníkov na pohreboch, sa odporúča účasť prostredníctvom online prenosu cez TV LOGOS (www.logos.tv/bratislava-live). Večná mu pamiatka!

Sčítanie ľudu 2021

Od 15. februára 2021 prebieha na Slovensku sčítanie obyvateľov. Verím, že využijeme jedinečnú možnosť vyjadriť svoju vernosť Kristovi, s ktorým nás spája gréckokatolícka cirkev. Každý z nás, kto chce prehlbovať svoj duchovný život a budovať spoločenstvo s Kristom, iste rád označí, že patrí do gréckokatolíckej cirkvi. Ďakujem všetkým za váš hlas. o.Miroslav

Sviatok stretnutia Pána so Simeonom

2. februára sme slávili sviatok Stretnutia Pána. Svätenie sviec je znakom túžby Boha, aby sme kráčali v Jeho svetle a zároveň pomáhali iným kráčať po ich svätej ceste. Aspoň malé svetlo posvätenej sviece zažiari raz v každej rodine našej farnosti.

Ekumenické modlitby 2021

„Ja som vinič, vy ste ratolesti.“ Aj keď sme sa tento rok nemohli stretnúť v chráme, pozývam vás k modlitbe za zjednotenie kresťanov cez sledovanie záznamu ekumenickej bohoslužby, ktorá bola 25. januára 2021.

Jordánske svätenie vody

6. januára sme slávili sviatok Bohozjavenia. Verím, že sa budeme môcť čo najskôr stretávať „naživo“ pri slávení sv. liturgií. Ďakujem každému z vás, ktorí ste sa zapojili do celoslovenskej modlitby za posilnenie našich rodín. Možno ste rozmýšľali, či bude svätená voda pre každého aj teraz, keď ste sami nemohli prísť na posvätenie? Pre každú rodinu je pripravená, aby ste ju doma mohli s vierou používať na ochranu duše i tela. Prajem všetkým pokojný a požehnaný týždeň. o. Miroslav

6. január – Sviatok BOHOZJAVENIA

K veľkému sviatku patrí aj veľké slávenie. Aj keď sa nemôžeme osobne stretnúť v chráme pri slávení svätej liturgie a pri Jordánskom svätení vody, pozývam všetkých, aby sme tento deň prežívali s veľkou pokorou a poklonou voči tajomstvu Zjavenia trojjediného Boha Otca i Syna i Svätého Ducha. Tajomstvom trojjediného Boha je Láska – pravá darujúca sa dobrota. Skláňajme sa denne pred darom Božskej Lásky a rozdávajme z nej ochotnou pomocou blížnym.

V stredu 6. januára 2021 prijmite pozvanie sledovať priamy prenos svätej liturgie a Jordánskeho svätenia vody z našej katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove na STV2. Hlavným celebrantom a kazateľom bude prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ.

Sviatok sv. Mikuláša

Dnes je nedeľa a zároveň sviatok veľkého svätca. Svätou liturgiou oslávime skutočné dobro, ktoré nám Boh zosiela cez svätých ľudí. Stretneme sa dnes na svätej liturgii vo Vernári o 9.00 h. a v Tatranskej Lomnici o 11.30 h. P. S. Uvidíme, čo nám zošle dnes.