Ruženec za Slovensko

Pozývam vás k spoločnej modlitbe za Slovensko, ktorá sa uskutoční v nedeľu 23.02.2020 v popradskej Aréne. Bližšie informácie o podujatí a registrácii účastníkov sa vám zobrazia po kliknutí na plagát.
o. Miroslav

Malá obeta – veľká pomoc

Drahí veriaci,

Dom sv. Kozmu a Damiána v Prešove, ktorý spravujú Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie, sa zapojil so svojím projektom do grantového programu Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Projekt Spojme energiu mladých a skúsenosti šedín v našom meste chce za pomoci mladých dobrovoľníkov zo stredných a vysokých škôl inovatívnymi spôsobmi riešiť problémy odsúvania seniorov s poruchou mobility na okraj spoločnosti. Projekt počíta s dobrovoľníkmi, ktorí by podnikali rôzne výjazdy do spoločnosti spolu so seniormi z Domu sv. Kozmu a Damiána. Tak by sa mala prepájať „energia mladých a skúsenosti šedín“, ktoré umožnia vytváranie medzigeneračných priateľstiev, v zameraní na sociálnu integráciu.

 Projekt môžeme podporiť zaslaním SMS v tvare: HLAS(medzera)84  na telefónne číslo: 0902 020 292         

Cena spätnej SMS je 0,-€.  Hlasujúci hradí iba ním zaslanú SMS podľa aktuálneho cenníka mobilných operátorov.

Hlasovať môžeme iba do 31.1.2020. Ak sa projekt dovtedy udrží v prvej desiatke, bude podporený čiastkou  8.000,- €.

Ďakujem každému, kto podporí tento užitočný projekt.                                                                             o.Miroslav

Ekumenické modlitby 2020

Kresťania rôznych cirkví sa tento týždeň po celom svete stretávajú na spoločných modlitbách a prosia o ich znovuzjednotenie. Aj my sa chceme zapojiť do modlitebnej reťaze za jednotu kresťanov. Srdečne Vás pozývame na ekumenické modlitby v sobotu 25. januára 2020. (podľa programu na plagáte)

Vopred Vám ďakujem, že prijmete pozvanie k modlitbe. o.Miroslav

Otáčame list

Koniec starého a začiatok nového roka je otočením ďalšieho listu v knihe nášho života. Často máme pocit, že čas uteká a listy sa otáčajú prirýchlo. Dôležité je, aby sme na každú novú stránku v knihe svojho života čo najlepšie napísali príbeh, ktorý je pre nás pripravený v Božom pláne lásky pre všetkých.

Prajem každému z nás, aby sme v novom roku 2020, deň za dňom dokázali spoznávať Božiu blízkosť, nechali sa sprevádzať Jeho požehnaním a ak sa nám niečo nevydarí, tak sa s dôverou spoľahnime na Jeho láskyplné milosrdenstvo.

Požehnaný rok 2020 prežívaný v zdraví a pod ochranou Presvätej Bohorodičky všetkým vám praje a vyprosuje

o. Miroslav Bartoš
protojerej
farár farnosti Vernár a správca územia Vysoké Tatry

Sviatky Kristovho narodenia

Boh urobil všetko,
aby nás zachránil
a daroval nám svojho Syna.
Otvorme mu svoje srdcia
a naplňme ich túžbou po Kristovi.
S Ním prežívať každý deň,
znamená prinášať Jeho požehnanie
svojej rodine i ostatným.
Sviatky Ježišovho narodenia prežívané
v zdraví, žičlivosti a pokoji,
tiež požehnanie pre rok 2020

vám praje a vyprosuje
o. Miroslav Bartoš s rodinou

“Christos raždajetsja!
Slavite Jeho!”

Betlehem vo Vernári (foto: V. Alexa)

Odpustová slávnosť

Po roku sa naše farské spoločenstvo opäť zišlo pri slávení odpustu. Chrámovému sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky predchádzali dva dni duchovnej obnovy. Slávnostnú svätú liturgiu slúžil o. Ľubomír Pulščák z Veľkého Lipníka pri Červenom Kláštore. Naše okolie nám ponúka rôzne vzory. Najmä deťom a mládeži sa ponúkajú vzory, ktoré sú pre nich dokonca nebezpečné. Ako sa teda správne orientovať? V homílii nás o. Ľubo povzbudil, aby sme sa pri našom rozhodovaní učili hľadať správnu cestu a rozlišovať medzi dobrým a zlým podľa príkladu Panny Márie. Počúvaním hlasu Svätého Ducha a nasledovaním dobrých vzorov pomôžeme nie len sebe, ale aj druhým k správnym rozhodnutiam.

Foto: Vladimír Alexa, Jozef Soják

Požehnanie lán horským vodcom

Pri príležitosti otvorenia tatranských chodníkov pre turistov sa 18. júna konal už tradičný obrad posvätenia lán horských vodcov. O tejto udalosti informoval aj denník Nový čas.

Na túry do Tatier prídu tisíce turistov. Väčšina z nich bude za svojimi cieľmi putovať po značených chodníkoch, avšak v sprievode horského vodcu je možné dostať sa aj na miesta mimo nich.

Veríme, že Pán Boh vodcov aj ich zverencov bude ochraňovať, aby sa mohli kochať krásami jeho stvorenia bez vážnejších problémov.

Foto: Igor Ludma

Program na Veľkú noc

Program veľkonočných sviatkov v gréckokatolíckej farnosti Vernár. Podrobný program nájdete na tomto odkaze.

Ikona ukrižovania
Ikona ukrižovania
Veľký štvrtok17.00Strasti Ježiša Krista
Veľký piatok15.00Večiereň s uložením plaščenice do hrobu
Veľká sobota15.00Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého
PASCHA05.00Utiereň vzkriesenia
09.00Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, posvätenie jedál
Svetlý pondelok09.00Liturgia sv. Jána Zlatoústeho
*poklona pred plaščenicou bude v piatok do 21.00 a v sobotu od 09.00 do 21.00