História

UPOZORNENIE! Počas letnej sezóny 2018 sa z dôvodu rekonštrukcie budovy nebudú slúžiť pravidelné bohoslužby na Skalnatom plese. Pre viac informácií sledujte naše stránky alebo facebook.

Turistická oblasť

Vysoké Tatry svojou majestátnosťou odjakživa priťahovali pútnikov či rôznych dobrodruhov. Prvý zdokumentovaný výlet vykonala v roku 1565 kežmarská pani Beata Laska. Jeho cieľom bolo pravdepodobne Zelené pleso. Potom nasledovali ďalšie výpravy tunajších i zahraničných cestovateľov, ktorí postupne zdolávali vysoké štíty a mapovali lokálnu faunu a flóru. Už koncom 18. storočia bola založená prvá osada, Starý Smokovec.

Starý Smokovec na historickej pohľadnici. Zdroj: wikimedia.org

Neskôr vznikli aj ostatné osídlenia, medzi dôležité patria Tatranská Lomnica (z. 1893), Tatranská Polianka (z. 1885) a Štrbské Pleso (z. 1872). Tieto miesta slúžili hlavne ako centrá zimných športov a letnej turistiky, okrem toho tu však vznikali aj liečebné ústavy. Ich zameraním je liečba pľúcnych chorôb, rekonvalescenčná liečba a kúpeľníctvo.

Miesto pre ľudí

S rástucou popularitou Vysokých Tatier prichádzalo na toto územie stále viac a viac ľudí. Mesto Vysoké Tatry má 4250 obyvateľov (r. 2017), z ktorých je približne 60 % veriacich.

Zdroj: ŠÚ SR

Navyše, počas sezóny ich navštívi každý deň niekoľko tisíc turistov. Teda okrem potrieb tela, ktoré sa napĺňajú športom alebo liečbou, vznikol dopyt aj po napĺňaní potrieb duše. Aj preto boli postavené rímskokatolícke kostoly v Starom Smokovci (r. 1888), Dolnom Smokovci (r. 1890), Tatranskej Lomnici (r. 1900) a Štrbskom Plese (r. 1937), evanjelické kostoly a iné kaplnky a modlitebné miesta. Medzi moderné kostoly patrí rímskokatolícky farský chrám sv. apoštolov Petra a Pavla v Novom Smokovci (r. 2002).

Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Zdroj: Mesto Vysoké Tatry

Gréckokatolíci v Tatrách

V minulosti bolo územie Vysokých Tatier spravované z gréckokatolíckej farnosti Poprad. V súčasnosti je toto juriskdičné územie pod správou o. Miroslava Bartoša, ktorý je farárom v obci Vernár. Pastorácia gréckokatolíkov prebiehala kvôli malému počtu veriacich najmä sezónne, zúčastňovaním sa rôznych pobožností či občasným slávením sv. liturgií.

Ekumenická pobožnosť na zahájenie letnej turistickej sezóny.

Aj napriek tomu, že veriacich tu nie je veľa sa najmä snahou Tatranského okrášľovacieho spolku (TOS) podarilo v budove Encián na Skalnatom plese zriadiť kaplnku Presvätej Bohorodičky. Táto budova bola postavená podľa projektu architekta Dušana Jurkoviča v r. 1937 ako horná stanica I. etapy lanovky na Lomnický štít. Okrem technickej časti sa tu nachádzala aj reštaurácia a hotel. Po postavení novej budovy však istá jej časť len chátrala. To sa snažil zmeniť TOS zriadením a prevádzkovaním najvyššie položenej galérie v strednej Európe, čitárne s výhľadom na Tatranskú kotlinu a v neposlednom rade aj najvyššie položenej kaplnky na Slovensku. Priestory kaplnky boli posvätené o. arcibiskupom Jánom Babjakom v r. 2015. Využívajú sa počas letnej sezóny striedavo na slúženie gréckokatolíckych a rímskokatolíckych bohoslužieb. Viac informácií o programe nájdete tu.

Matej Bartoš

UPOZORNENIE! Počas letnej sezóny 2018 sa z dôvodu rekonštrukcie budovy nebudú slúžiť pravidelné bohoslužby na Skalnatom plese. Pre viac informácií sledujte naše stránky alebo facebook.

Zdroje: