Program bohoslužieb

Aktuálny program

Bohoslužby na Skalnatom plese obnovené! Počas letnej sezóny slávime sv. liturgiu (gr.kat./rím.kat.) každú nedeľu o 15.30 h.

V_21-35