Program bohoslužieb

Aktuálny program

Gréckokatolícka svätá liturgia v Tatranskej Lomnici v nedeľu nebude. Ďakujeme za pochopenie.

Počas letnej sezóny môžete navštíviť kaplnku na Skalnatom plese. Nedeľná bohoslužba je vždy o 15.30 h.
gréckokatolícka svätá liturgia – nepárny týždeň
rímskokatolícka svätá omša – párny týždeň

h